"Człowiek jest jak rzeźbiarz. Rzeźbiarz żyje, żyje a potem umiera. Człowiek też."