Niezwiązany z żadną≥ marką, organizacją polityczną, religią ani produktem Śmieszek broniący tradycji oraz zdrowego rozsądku, przeciwko faszystowskiemu działaniu organizacji i grup próbujących zamykać ludziom usta z powodu poprawności politycznej.

Osiągnięcia (4)