"Wszys­cy mu­simy, chcąc uczy­nić rzeczy­wis­tość znośną, ut­rzy­mać w so­bie kil­ka drob­nych szaleństw" Marcel Proust

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika estetka

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.