Bezkresny, naiwny romantyk. Łudzący sie w nadzieji o bezinteresowną miłość, którego marzenia są jego napędem.

Osiągnięcia (5)