Kłopoty nie istnieją jak Bóg, albo jestem jak za daleko, pijąc mleko i miód