"Jak jest przyzwolenie społeczne na to, żeby się chujnia działa, to tak właśnie się dzieje." ~ kpt. Bednarz