"Wierzę w przypadki. Przypadki zdarzają się każdego dnia. Ale nie ufam przypadkom."................. ~Elim Garak

avatar orchis1565 od na Wykopie

Osiągnięcia (19)