W zyciu nie licza sie tylko miesnie. Wazny jest rowniez fryz!

avatar parhelia od na Wykopie
avatar mDick od na Wykopie

Osiągnięcia (7)