W zyciu nie licza sie tylko miesnie. Wazny jest rowniez fryz!

avatar efkagie od na Wykopie