Próbuję być śmieszny, ale mi nie wychodzi jak całe życie.

Osiągnięcia (1)