•  

  [TRANSMISJA] Sparing: Cracovia - Stal Rzeszów (18.06.2022)
  #cracovia #stalrzeszow #mecz

  źródło: youtube.com

 •  

  Pozwolę kontynuować sobie serię wpisów, w związku z kolejną rocznicą najstarszego, nieprzerwanie działającego Klubu Sportowego w Polsce:

  źródło: Rocznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pięciolecie PZPN (1919-1924), Kraków 1925

  [...] zapał ten wygasłby z pewnością, gdyby na terenie krakowskim nie zjawił się w samą porę, po śmierci Dra Jordana w r. 1907 nowy opiekun footballu. Był nim Dr. Tadeusz Konczyński, znany literat przybyły wówczas z Anglji.
  Jego tylko zasługą jest, że ruch footballowy w Krakowie przybrał racjonalny kierunek. Dzięki finansowemu poparciu Dra Konczyńskiego, kluby uzyskały kostjumy i obuwie sportowe, potrzebne do gry w piłkę. On to zorganizował w roku 1906 wielki turniej, w którym brało udział 16 drużyn. Zwycięstwo odnieśli "Biało-Czerwoni", zwani także Mazur, na drugim miejscu był Akademicki Klub Sportowy "Cracovia" - dalej "Czerwoni" i "Wisła".

  [...] lecz dopiero rok 1910 i 1911 przynosi zasadnicze zmiany, mające doniosłe znaczenie dla zaprowadzenia pewnego ładu i porządki wśród naszych klubów.
  Opatrznościowy niemal dla Cracovii, jej prezes, ś.p. Stanisław Kopernicki - aczkolwiek w sporcie zupełnu "homo novus", zorjentował się w lot w sytuacji i przeprowadził na Walnem Zgromadzeniu K.S. Cracovia w dniu 10. lutego 1910 r. uchwałę, mocą której klub ten przystąpił do Austrjackiego Związku Footbalowego.
  Uchwała powyższa w skutkach swych okazała się trafną, gdyż po pierwsze pociągnęła za sobą do tego kroku inne kluby polskie i dała możność naszym towarzystwom spotykania się z klubami austrjackimi, jak i zagranicznymi.
  Krok ten był tem trudniejszy, że spotkał się zrazu z potępieniem ze strony pewnej części opinii publicznej, która dopatrywała się w nim postępku niepatrjotycznego.

  Gdy zaś jeden z klubów krakowskich zamienił podobnie, jak i czeski "Svaz" przynależność nie do "Federation Internationale de Fotball Assotiation", lecz do secesji tegoż, "Union Internationale" nastąpiło pewne zamącenie opinji publicznej, nieorientującej się, rzecz jasna w sytuacji.
  Celem uniknięcia tarć narodowościowych przystąpił Austrjacki Związek Footballowy do przeobrażenia się w organizację naczelną, w skład której wchodziłyby Związki krajowe i do tej pracy zaprosił Cracovię, jako najstarszy klub polski w "Verbandzie".
  Skutkiem prac przygotowawczych Cracovii odbyło się dnia 25. czerwca 1911 we Lwowie posiedzenie prezesów i delegatów klubów, należących do Austrjackiego Związku, a mianowicie: I. L.K.S. Czarni, L.K.S. Pogoń, K.S. Cracovia i Robotniczego Klubu Sportowego w Krakowie.
  W ten sposób założono podwaliny pod budowę Związki Polskiego Piłki Noznej (Z.P.P.N.) w byłym zaborze austrjackim.

  [...] Dzięki przystąpieniu klubów polskich do Związku Austrjackiego, a później dzięki zorganizowaniu Związku własnego, mogły kluby polskie wejść w ścisły kontakt z klubami zagranicznymi, co znów przyczyniło się do olbrzymiej mierze nie tylko do podniesienia się formy naszych piłkarzy, lecz do zainteresowania się tym sportem szerokich warstw publiczności, która uczęszczając licznie na matche footballowe, umożliwiła klubom także rozwój materjalny.
  Prasa codzienna nie mogła zostać głucha na tak nagły i szybki rozwój sportu - siłą faktu musiała się sportem footballowym zainteresować i informować opinję publiczną.

  [...] Zorganizowany w ten sposób Związek wprowadził porządek i dyscyplinę do footballu małopolskiego i już w r. 1913 zdołał przeprowadzić rozgrywki o mostrzostwo Galicji czterech klubów pierwszoklasowych, do której to klasy należała Cracovia od r. 1911, zaś Czarni, Pogoń i Wisła od r. 1912. Mistrzostwo za rok 1913 zdobyła drużyna Cracovii.

  Obok wymienionych drużyn pierwszoklasowych, należą wówczas do Związku kluby drugiej klasy a to Rob. Klub Sportowy, A.Z.S., K.S. Polonia, K.S. Krakus w Krakowie, Lwoski Rob. K.S. Lwowia, K.S. Lechja i K.S. Sparta we Lwowie.
  Z końcem roku 1913 przystępuje do Związku cały szereg klubów, rozsianych po miastach małopolski, jak K.S. San w Przemyślu, Tarnovia, K.S. Czarni Jasło, K.S. Rewera w Stanisławowie, K.S. Pogoń w Stryju i wiele innych.

  Znamiennym jest, że krakowska Makkabi nie chciała podlegać ZPPN, przenosząc bezpośrednią przynależność wprost do "Verbandu".

  ____________

  źródło: Przegląd Sportowy nr 21 z 1921

  W tym okresie czasu zaczyna Wisła rozgrywać matche z drużynami czeskimi, które ówcześnie zaliczano do pierwszych na kontynencie. [...]
  Zawodami tymi zerwała Wisła swoją dotąd lojalną przynależność do Austriackiego Związku footballowego i z końcem 1910r. przystąpiła do Union International Football Association”, a tem samem od tej pory weszła w bliższe stosunki z Czeskim Związkiem footballowym.

  ____________

  z protokołu I Walnego Zgromadzenia KS Cracovia, 19 lutego 1910:

  Walne Zgromadzenie uchwala zgłosić przystąpienie KS „Cracovia” do Austryackiego Związku Footballowego.
  W umotywowaniu wniosku przedstawił p. Miller, iż położenie geograficzne Krakowa, dalej trudność sprowadzania drużyn czeskich z powodu wygórowanych warunków, jakie te kluby stawiają i bojkot jaki groziłby Klubowi, gdyby ten nie przystąpił do międzynarodowej federacji zmuszają dotychczasowy Zarząd do postawienia takiego wniosku, tembardziej, że organizacya Austr. Zw. Foot. zmieni się na szereg organizacyi krajowych względnie narodowych.

  ____

  KOMENTARZ:

  Cracovia i inne kluby polskie wstępując do ÖFV wymogły przekształcenie go w federację narodowych związków piłkarskich.
  Powstanie krajowych związków ogłoszono w kwietniu 1910 (a więc już w dwa miesiące po akcesie Cracovii), a pierwsze statuty krajowych związków były gotowe w listopadzie 1910.

  Intensywne starania i negocjacje między zainteresowanymi stronami doprowadziły w 1911 do przekształcenia ÖFV w federację grupującą pięć związków z następujących krajów: Czechy, Dolna Austria, Galicja, Morawy-Śląsk, kraje alpejskie.

  ____

  Uchwalona przez FIFA zasada jedno państwo - jeden związek postawiła za burtą kilka organizacji, które nie pogodziły się z tą regułą.
  Założyły one własną federację o nazwie Międzynarodowa Amatorska Unia Piłki Nożnej (Union International Amateur de Football Association - UIAFA). Była to organizacja słaba liczebnie. W jej skład wchodzili amatorski związek angielski, jeden z francuskich związków i Czeski Związek Piłkarski ČSF oraz amatorskie związki z Belgii, Szwajcarii i Hiszpanii. FIFA na powstanie konkurencyjnej federacji zareagowała bojkotem zakazując gry z wszystkimi klubami zrzeszanymi przez UIAFA. Bojkot obejmował też wszystkie kluby ów zakaz łamiące.
  Na terenie Austro-Węgier początkowo zakaz ten nie był przesadnie przestrzegany. ÖFV patrzyła na niego przez palce i udzielała zezwolenia klubom na grę z Czechami. W 1910 Cracovia grała 6-krotnie, a Wisła Kraków 5-krotnie z czeskimi klubami. Na jesieni 1910 Wisła zagrała jednak kolejne trzy mecze tym razem bez zgody, a w jednym przypadku wyraźnie mimo zakazu gry. Za łamanie bojkotu w listopadzie ÖFV zawiesił Wisłę w prawach członka, a ta odpowiedziała wystąpieniem z ÖFV i struktur FIFA. Dla polskich klubów oznaczało to zakaz gry z Wisłą.

  "Wobec karności w międzynarodowej oragnizacyi piłki nożnej, kluby galicyjskie muszą na razie poddać się zakazowi Związku, pod grozą, że one z kolei byłyby wykluczone ze Związku, a zatem odcięte od całego ruchu footballowego we wszystkich krajach" napisano w cytowanym wyżej "Czasie". Na nic zdała się prośba Cracovii o rozegranie derbów z Wisłą, nie doszedł do skutku także zapowiadany wcześniej mecz Wisły we lwowskim turnieju.
  Na wiosnę sytuacja Wisły stawała się coraz bardziej beznadziejna. Nie mogła sprowadzić rywali z Austrii, Węgier, Niemiec, nie mogła grać z liczącymi się polskimi klubami. Grywała ona mecze tylko z klubami czeskimi oraz słabymi świeżo powstałymi drużynami krakowskimi. Oznaczało to małe wpływy ze sprzedaży biletów i kłopoty finansowe dla Wisły. W maju 1911 udało się jej na jeden mecz sprowadzić szkocki klub Aberdeen, jednak szkocki związek musiał za złamanie bojkotu przepraszać na kongresie FIFA i stało się jasne, że nie uda się sprowadzić następnych wartościowych rywali.
  Chcąc nakłonić kogokolwiek do grania ze sobą Wisła sięga do metod nie-fair wykorzystując do tego patriotyczną retorykę. Otóż nieoczekiwanie ogłosiła ona w prasie, że zamierza zagrać z Cracovią 3 maja 1911, a zysk z meczu przeznaczy na cel funduszu TSL (organizacja utrzymująca polskie szkoły). Podstęp nie udał się - biało-czerwoni odmówili gry proponując, że przekażą na TSL dokładnie tyle ile zechce wcześniej wpłacić Wisła, a na wypadek gdyby Wisła nic nie chciała wpłacić dokładając jeszcze dochód brutto z tego dnia ze wszystkich swoich kortów tenisowych.

  Przy okazji meczu z Aberdeen 21 maja 1911 Wisła podjęła desperacką próbę założenia związku konkurencyjnego wobec powstającego właśnie w ramach struktur FIFA Związku Polskiego Piłki Nożnej. Brak pewności co do nazwy tej organizacji. "Czas" określił go jako Związek Towarzystw Piłki Nożnej, a w różnych opracowaniach spotykane są nazwy Polski Związek Towarzystw Sportowych Piłki Nożnej czy Związek Footbalistów Polskich, a nawet ... Związek Polski Piłki Nożnej.
  Członkami-założyciela miałyby być oprócz Wisły następujące kluby:
  Polonia Kraków, Diana Podgórze, Krakus Podgórze, Kresy Biała, Resovia Rzeszów, Sandecja Nowy Sącz, Skawa Wadowice, Wisłoka Dębica, KF Mielec, KF Tarnów, Czarni Lwów i Lechia Lwów.
  Brak jednak jakiś źródeł potwierdzających skład założycielski, a podana tu lista pochodzi z roku ... 1986.
  Z pewnością natomiast związek powstał bo na kongresie UIAFA w Roubaix 28 maja 1911 zadeklarował wstąpienie do tej federacji co formalnie miało się uskutecznić na przyszłorocznym kongresie w Pradze.
  I to w zasadzie wszystko co wiadomo o krótkiej działalności tego związku. Miesiąc później, 26 czerwca 1911 jeden z rzekomych członków-założycieli Czarni Lwów zakłada inne, należące tym razem do struktur FIFA zrzeszenie Związek Polski Piłki Nożnej. Mija raptem kolejny miesiąc i 26 lipca 1911 Wisła, nie czekając nawet na formalne zarejestrowanie ZPPN, prosi o ponowne przyjęcie do ÖFV. Austriacki Związek Piłki Nożnej przychyla się do tej prośby i 17 sierpnia 1911 Wisła znów staje się jego członkiem co kończy futbolową wojnę FIFA-UIAFA na polskim gruncie.

  Wspomniany wcześniej zapowiadany na 1912 kongres UIAFA w Pradze już nie odbywa się z braku ... UIAFA. Angielski związek amatorów rozpoczął negocjacje z The Football Association, które w 1914 doprowadziły do ich scalenia. Z prac UIAFA wycofał się także francuski związek, a pozostałe okazały być nietrwałymi kanapowymi tworami. Poza FIFA pozostał tylko Czeski Związek Piłkarski.

  #cracovia #wislakrakow
  #krakow #pikanozna #historia #ekstraklasa
  pokaż całość

 •  

  nowa belka tagu się szykuje
  #wislakrakow

  źródło: wtsk.png

 •  

  och jaka swietna konferencja. klub kibicow sukcesu spadl i sie skonczylo glaskanie po glowkach. klub frajerow

  #wislakrakow

 •  

  13.06.1906r. - 13.06.2022r.
  Przez całe lata poniewierana, miałaś wciąż dumne oblicze. My zawsze z Tobą, wierni oddani, Cracovio Twoi kibice.

  #cracovia

 •  

  Za nami kolejny rok nieprzerwanej, pięknej historii w PASY. ⚪️
  Dokładnie 13 czerwca przed 116 laty powstała Cracovia - Najstarszy Klub sportowy w Polsce!

  CRACOVIA: Pierwszy Mistrz polski, najstarszy Klub.

  Historia polskiej piłki nożnej sięga lat wcześniejszych niż pierwsze, datowane na 14 lipca 1894 roku piłkarskie spotkanie pomiędzy „Sokołami„ z Lwowa i Krakowa. Według licznych relacji i wspomnień w futbol grano w Galicji już od około 1890 roku, co zawdzięczać można wąskiej grupie prekursorów.

  W 1888 roku po wielu staraniach Henryka Jordana, władze Krakowa wydały zgodę na przeznaczenie terenów na Błoniach dla celów sportowych. W 1889 Jordan wyjechał do Niemiec i stamtąd przywiózł do kraju pierwszą futbolówkę. To właśnie, między innymi dlatego dzisiejszy park między stadionami Wisły i Cracovii nazywamy parkiem Jordana. Nowe tereny sportowe bardzo szybko zdobyły niesamowitą popularność, tak samo jak możliwość kopania piłki. Od 1890 roku coraz więcej uczniów tworzyło swoje drużyny żeby móc zmierzyć się z kolegami z innych klas czy szkół. Wyobraźcie sobie, że 1891 roku na Błoniach istniały cztery (!!!) place gry, które współcześnie nazywamy boiskami treningowymi. Wydaje mi się, że dziś znajdziemy w Ekstraklasie kilka klubów, które nie mogą się pochwalić taką bazą.

  Najstarsi w Polsce
  Cracovia powstała 13 czerwca 1906 i nie była wówczas najstarszym polskim klubem sportowym. Nieszczęśliwe wydarzenia historyczne doprowadziły jednak do tego, że starsze od Pasów kluby zakończyły swój żywot i spośród istniejących w Polsce klubów Cracovia jest najstarsza.

  Precyzyjniej:

  ☞ Cracovia jest najstarszym nieprzerwanie istniejącym polskim klubem sportowym;
  ☞ Cracovia jest najstarszym polskim klubem piłkarskim (spośród nadal istniejących).
  ☞ Cracovia jest najstarszym polskim wielosekcyjnym klubem sportowym (spośród nadal istniejących).

  W zależności od przyjętych kryteriów można lub nie uznać, że:

  ☞Cracovia jest najstarszym polskim klubem sportowym (spośród nadal istniejących).

  Warto podkreślić ciągłość Cracovii - klub nigdy nie przestał istnieć, nigdy nie zawiesił swojej działalności, nawet podczas I i II wojny światowej.

  Cracovia jest jednym z klubów, których data powstania jest ustalona dokładnie. Znany jest nie tylko rok, miesiąc czy dzień, ale nawet godzina założenia klubu. Klub powstał 13 czerwca 1906 o godzinie 18:00. Od razu jako zorganizowany klub nie zaś niesformalizowana dzika drużyna. Cracovia jest najstarszym klubem w Krakowie.

  W rzeczywistości pierwszy swój zorganizowany mecz ludzie tworzący Cracovię zagrali kilka dni wcześniej - 4 czerwca 1906 o 19:00 jako wybrana z publiczności drużyna "akademików"I ulegli 4:0 Klubowi Gimnastyczno-Sportowemu IV Gimnazjum ze Lwowa jak wtedy zwała się Pogoń Lwów. 90 minut wcześniej swój mecz z Czarnymi Lwów przegrała 2:0 trenująca od dłuższego czasu drużyna "przodowników" spośród "studentów"II . Z niej powstał inny klub Krakowa - Biało-Czerwoni. Brak jednak dokładnej dziennej daty powstania tego klubu - przyjmuje się, że zorganizowanym klubem stali się podczas wakacji 1906. Cracovia i Biało-Czerwoni połączyli się na wiosnę 1907.

  Dowód powstania

  "Akademicki Klub Footballistów (gra w piłkę nożną) zawiązuje się w Krakowie. Ćwiczenia w grze w piłkę nożną rozpoczynają się we środę 13 b. m. Uprasza się wszystkich, którzy chcą do tego klubu należeć, o przybycie do parku dra Jordana we środę o godz. 6 wieczorem przed pawilonem. Nie wątpimy, że tak zdrowy sport, jakim jest gra w piłkę nożną, znajdzie wielu zwolenników wśród młodzieży akademickiej" - przeczytali krakowianie, gdy 12 czerwca 1906 roku otworzyli dziennik „Nowa Reforma".

  Ogłoszenie zostało zamieszczone w gazecie przez „akademików", czyli drużynę, która osiem dni wcześniej została wyłoniona spośród publiczności, by rozegrać mecz z KGS IV Gimnazjum Lwów. Przyjazd drużyn ze Lwowa napędził krakowską piłkę i jeszcze w lecie 1906 powstało kilka następnych zespołów piłkarskich. W regularny klub przekształcili się również „studenci" (lub „przodownicy) - druga drużyna, która 4 czerwca zmierzyła się ze lwowskim klubem, Pogonią.

  W zespołach „studentów" i „akademików" grali późniejsi czołowi gracze Cracovii - w pierwszym Stanisław Szeligowski, a w drugim Józef Lustgarten. To oni przeprowadzili w Krakowie rewolucję także w zakresie strojów piłkarskich, obcinając długie spodnie powyżej kolan. W książce „Naród Wybrany - Cracovia Pany" Maciej Kozłowski cytuje Józefa Lustgartena, który tak opisał to wydarzenie: „Szeligowski obciął spodnie gimnastyczne, ja zaś poświęciłem w tym celu najlepsze spodnie wyjściowe. O tym, co się działo w domu, lepiej nie wspominać". Na początku panowie zostali posądzeni o obrazę moralności, ale już parę dni później reszta piłkarzy poszła w ich ślady.

  To właśnie z tych dwóch drużyn z Szeligowskim i Lustgartenem na czele wyłoniła się Cracovia. Przed turniejem jesiennym w 1906 roku „Akademicki Klub Footballistów" czyli „akademicy" prawdopodobnie za namową Lustgartena zmienił nazwę na Cracovia, a w tym samym czasie zespół zwany „drużyną Szeligowskiego", „studentami", „przodownikami", „I Drużyną Studencką", a potem „I Klubem Studenckim" czy „I Klubem Footballowym" otrzymał stroje w biało-czerwone pasy oraz stałą nazwę - Biało-czerwoni. Zimą doszło do połączenia obu zespołów. Jak łatwo można się domyślić, nowo powstały klub przyjął od jednej z drużyn nazwę Cracovia, a od drugiej klubowe biało-czerwone barwy. Tak oto powstała Cracovia, która trwa aż do teraz.

  Założyciele i pierwsi działacze
  Wśród założycieli Cracovii wymienić można:
  Romana Pollaka, Wacława Wojakowskiego, Bernarda Millera.

  Prezesami byli kolejno: Bernard Miller, Michał Rozwadowski, Stanisław Kopernicki, Kazimierz Jurjewicz, Jan Stach, Edward Cetnarowski...

  Pierwszym trenerem Cracovii był anglik - William Calder, drugim Czech - František Koželuh, dopiero trzecim: Józef Lustgarten - błędnie uważany za założyciela Cracovii - w istocie nie był nim, bo do klubu dołączył dopiero we wrześniu 1906. Z pewnością natomiast był i jest jednym z symboli Cracovii.
  To właśnie on był pomysłodawcą nazwy Cracovia, jaką na jesieni 1906 obrał Akademicki Klub Footballistów.
  Józef Lustgarten deklarował wyznanie mojżeszowe i narodowość polską. W 1939 roku został aresztowany we Lwowie przez NKWD i zesłany do stalinowskich łagrów, w których spędził 17 lat.

  Wzór herbu opracował wiosną 1908 William Calder wraz z Wacławem Wojakowskim i Józefem Lustgartenem.

  Oprócz Polaków w Pasach grali i działali Anglicy, Austriacy, Węgrzy, Czesi i oczywiście Żydzi. Współcześnie niemal w każdym klubie grają ludzie wielu narodowości i nie wzbudza to żadnych emocji.

  Park Jordana, boisko nr VIII
  Henryk Jordan wprowadził piłkę nożna do repertuaru zajęć w swoim Parku w roku 1890. Grano na boisku nr VIII, owalnym i pozbawionym trawy (którą uznawano za przeszkadzającą w grze). W najszerszym miejscu liczyło 30 metrów, w najdłuższym 50. Bramki były wykonane z drewna i miały 2,5 metra wysokości i 3 metry szerokości. Tam grały mecze pierwsze szkolne i klasowe drużyny - wśród nich byli ludzie, którzy później utworzyli Cracovię. Wspomina te gry np. Józef Lustgarten. Zarys tego boiska jest widoczny do dziś.

  Park Jordana, boisko nr XII
  Na owalnym boisku nr XII (wówczas jedynym trawiastym boisku w Parku Jordana) rozegrano dwa historyczne dla Krakowa i Cracovii mecze. 4 czerwca 1906 o 17:30 Czarni Lwów pokonali 2:0 studencką (studentami nazywano nazywano wówczas uczniów szkół średnich) drużynę "przodowników", a o 19:00 Klub Gimnastyczno-Sportowy IV Gimnazjum ze Lwowa, później znany jako Pogoń Lwów, pokonał 4:0 doraźnie zebraną drużynę złożoną głównie z akademików (czyli studentów uczelni wyższych). Pierwsza z tych drużyn dała początek Biało-Czerwonym, druga Cracovii, a oba kluby w 1907 połączyły się. Dla potrzeb tych meczów wytyczono pole gry o wymiarach 60x35. Boisko to jest dobrze zachowane do dziś, stoją tam bramki i nadal można grać tam w piłkę. W pawilonie tuż obok mieści się siedziba stowarzyszenia KS Cracovia.

  W Parku Jordana (lecz nie ma pewności, na którym z tych boisk) swój pierwszy opisany w prasie mecz rozegrała drużyna akademickiej Cracovii - 23 września 1906 bezbramkowo remisując z I. Klubem Studenckim (później znanym jako Biało-Czerwoni).

  Błonia
  Błonia krakowskie to miejsce rozgrywek w piłkę nożna tych dzikich drużyn, które nie mieściły się w Parku Jordana bądź nie chciały tracić czasu na inne promowane tam przez dr Jordana gry, zabawy i ćwiczenia. Łąka zaroiła się one graczami po owym dwumeczu z 4 czerwca 1906, który pokazał krakowskiej młodzieży jak wygląda prawdziwy futbol. Na Błoniach toczono pierwsze poważne mecze. Tam w niedzielny poranek 5 sierpnia 1906 I Drużyna Studencka (jak wówczas nazywano Biało-Czerwonych) pokonała 1:0 zespół pracowników cyrku Buffalo Bill's Wild West. To na Błoniach na trzech wytyczonych boiskach rozgrywano zawody turnieju jesiennego w 1906. Grano tu także w późniejszych latach. Tutaj 14 czerwca 1908 Cracovia gościła (i pokonała 5:2) niemiecki zespół Troppauer FV z Opawy - i był to pierwszy przypadek, że niepolski klub, przyjechał na mecz na polską ziemię.

  Dla potrzeb meczów odgradzano odpowiedni obszar łąki sznurem lub sznurami i ustawiano wokół ławki i krzesła dla płacącej publiczności. Zazwyczaj za sznurem gromadziła się znacznie liczniejsza grupa widzów nie planujących zapłacić. 31 maja 1908 w przerwie meczu Wisła Kraków - Pogoń II Lwów niesforny tłum młodzieży siłą próbował wedrzeć się za sznury - był to pierwszy przypadek by na meczach w Krakowie interweniowała policja [1]. Aby uniknąć niepłacenia stosowano także rozwieszanie na sznurach zasłaniającego widok płótna. Zdarzało się również (np w meczu z Czarnymi Lwów jesienią 1909), że przygotowywano prowizoryczne trybuny. Cracovia na takich boiskach na Błoniach grała swoje mecze do roku 1910 i sporadycznie w 1911.

  Tor wyścigów konnych
  Nieistniejący już dziś tor wyścigów konnych posiadał w swoim obrębie plac, na którym okazjonalnie grywała Cracovia. Tor znajdował się tuz za ówczesnymi granicami mniejszego niż dziś Parku Jordana - mniej więcej w miejscu gdzie dziś znajduje się ul.Reymana, stadion Wisły i dołączona później zachodnia część Parku. Pierwszym rozegranym tam meczem był zakończony 1:1 mecz z Pogonią Lwów z 26 kwietnia 1908. Tu rozegrano drugie derby z Wisłą Kraków - była to pierwsza Święta Wojna, która wyłoniła zwycięzcę - 18 października 1908 Cracovia zwyciężyła swą rywalkę 3:1. Po tym boisku i po torze wyścigów konnych nie został do dziś żaden ślad.

  Park Gier KS Cracovia
  Park Gier KS Cracovia i znajdujący się na nim stadion Cracovii wybudowano w latach 1911-12 za pieniądze pochodzące ze zbiórki publicznej wśród mieszkańców Krakowa w na terenach wydzierżawionych od sióstr norbertanek. Stadion ten znajdował się dokładnie tam gdzie dziś - jest to najstarsza istniejąca nadal lokalizacja stadionowa w Polsce.

  25 czerwca 1911 – z inicjatywy prezesa Cracovii, Stanisława Kopernickiego – powołano Związek Polski Piłki Nożnej (ZPPN).
  Powstały z inicjatywy Cracovii - Związek Polski Piłki Nożnej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stał się zalążkiem dla Polskiego Związku Piłki Nożnej.

  Podczas 1. zjazdu polskich klubów piłki nożnej – zorganizowanego w Warszawie, w dniach 20 grudnia i 21 grudnia 1919 – doszło do utworzenia PZPN - największego obecnie polskiego związku sportowego. Jego pierwszym prezesem mianowano działacza Cracovii – Edwarda Cetnarowskiego.

  Przy współudziale Cracovii powstał w 1919 roku Polski Związek Lekkiej Atletykii, a w roku 1922 Krakowski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.
  Nieprzerwanie w latach 1923-1939 "Pasy" w tych zawodach nie miały sobie równych, każdorazowo zdobywając drużynowy prymat.

  https://www.watch-esa.pl/2017/01/18/historia-futbolem-pisana-pilka-nozna-pod-zaborami/
  https://historia.org.pl/2015/02/02/sto-dwadziescia-lat-polskiej-pilki-noznej/
  https://www.wikipasy.pl/Boiska_Cracovii
  https://www.wikipasy.pl/Najstarsi_w_Krakowie

  #cracovia #krakow #ekstraklasa #pilkanozna #arkagdynia #lechpoznan #gkstychy #sandecja #tarnovia #lkslodz #ajaxamsterdam #polska #historia #ciekawostki #stadiony #lekkoatletyka #wislakrakow
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika fullversion

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (4)