Trudno się określić, biorąc pod uwagę złożoność współczesnego świata.