Tolerancja to wymysł szatana, aby na placach zabaw siadał pan i całował pana.