Trudne decyzje, łatwe życie. Łatwe decyzje, trudne życie.