Zagląda­li do kufrów, zagląda­li do waliz, nie zaj­rze­li do du­py - tam miałem soc­ja­lizm. Marian Załucki