Fan technologii, przejawy geek'a technologicznego.

Osiągnięcia (3)