•  

  Spis 100 ustaw Mentzena:

  1/100
  Ograniczenie aresztów tymczasowych
  [6:55]

  2/100
  Rozszerzenie działalności nierejestrowanej
  [7:20]

  3/100
  Ustawa o partiach politycznych zwiększająca możliwość dostosowania statutu do realiów
  [7:52]

  4/100
  Likwidacja ciszy wyborczej
  [8:29]

  5/100
  Zmiana w Konstytucji - ustawa zwiększająca ochronę życia, rodziny oraz zakazująca opodatkowania spadków
  [8:37]

  6/100
  Ograniczenie immunitetu posłów
  [8:58]

  7/100
  Zmiana w Konstytucji - ograniczenie maksymalnego długu publicznego do 30% PKB do roku 2035
  [9:28]

  8/100
  Ustawa uwalniająca grę w pokera
  [9:54]

  9/100
  Zmiana ustawy - prawo łowieckie: umożliwienie chodzenie na polowania z dziećmi
  [10:13]

  10/100
  Deregulacja i uwolnienie zawodu aktuariusza
  [10:35]

  11/100
  Likwidacja podatku od spadku
  [10:51]

  12/100
  Rozszerzenie możliwości odbywania praktyk absolwenckich
  [11:21]

  13/100
  Ustawa o rachunkowości wyjmująca osoby fizyczne spod ustawy o rachunkowości
  [11:44]

  14/100
  Ustawa o rozszerzeniu klauzuli o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika
  [12:08]

  15/100
  Zniesienie rygoru natychmiastowej wykonywalności z powodu zbliżania się przedawnienia zobowiązania podatkowego
  [13:06]

  16/100
  Ustawa o crowdfundingu charytatywnym - każdy może zorganizować zbiórkę na cel charytatywny i nie musi płacić podatku od zebranych pieniędzy
  [13:35]

  17/100
  Uchylenie wszelkich ograniczeń na transakcje zawierane gotówką
  [13:58]

  18/100
  Uwolnienie handlu obwoźnego oraz handlu ulicznego spod obecnych regulacji
  [14:21]

  19/100
  Usunięcie z kodeksu spółek handlowych i KRS-u obowiązku oznaczania spółki wszystkimi możliwymi numerami
  [14:34]

  20/100
  Likwidacja 500+
  [14:53]

  21/100
  Ordynacja podatkowa - rozszerzenie stosowania interpretacji indywidualnych również na osoby, które nie składały wniosku
  [15:08]

  22/100
  Zmiana ustawy o statystyce publicznej - odpłatne przygotowanie danych przez prywatną firmę na prośbę GUS-u
  [15:22]

  23/100
  Uchylenie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej
  [16:09]

  24/100
  Ustawa przywracająca prawo do sprzedaży pączków w szkołach
  [16:19]

  25/100
  Ustaw znosząca wymóg rejestracji kart SIM
  [16:40]

  26/100
  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - 'płaca minimalna' pozostaje tylko jako pojęcie, do którego odnoszą się inne ustawy
  [16:46]

  27/100
  Uchylenie ustawy 1066 (pobyt obcych wojsk na terytorium Polski)
  [17:27]

  28/100
  Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem, obrotem bronią i amunicją
  [17:37]

  29/100
  Zniesienie akcyzy z papierosów elektronicznych
  [17:56]

  30/100
  Ordynacja podatkowa - usunięcie klauzuli o unikaniu opodatkowania
  [18:09]

  31/100
  Zmiana w kodeksie karnym - zmniejszenie stosowania kary w zawieszeniu
  [18:27]

  32/100
  Obniżenie liczby radnych w samorządach
  [18:56]

  33/100
  Prawo liberalizujące możliwość palenia papierosów (w tym elektrycznych)
  [19:03]

  34/100
  Zmiana w kodeksie postępowania cywilnego dotycząca protokołowania rozpraw
  [19:14]

  35/100
  Zmiana ustawy o działach administracji rządowej - zmniejszenie ilości ministerstw do 8
  [19:27]

  36/100
  Rozszerzenie prawa do dostępu do informacji publicznej również na pracowników firm obowązanych
  [19:41]

  37/100
  Uwolnienie z opodatkowania kryptowalut
  [20:04]

  38/100
  Zniesienie exit-tax
  [20:11]

  39/100
  Podwyższenie limitu wejścia na VAT z 200 tys. zł do 400 tys. zł
  [20:14]

  40/100
  Zmniejszenie obowiązkowych składek na ZUS (6-krotne dla przedsiębiorców)
  [20:22]

  41/100
  Obniżenie CIT do 5%
  [20:35]

  42/100
  Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia
  [20:40]

  43/100
  Ograniczenie daniny solidarnościowej
  [20:57]

  44/100
  Zmiana w Konstytucji - wprowadzenie obligatoryjnych referendów po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów przez obywateli. Referenda będą wiążące.
  [21:11]

  45/100
  Dekryminalizacja środków odurzających
  [21:33]

  46/100
  Uwolnienie zawodu notariusza
  [21:24]

  47/100 Uwolnienie zawodu doradcy podatkowego
  [21:52]

  48/100
  Uwolnienie zawodu rady prawnego
  [21:55]

  49/100
  Uwolnienie zawodu tłumacza przysięgłego
  [21:57]

  50/100
  Uwolnienie zawodu komornika sądowego
  [21:59]

  51/100
  Uwolnienie zawodu rzeczoznawcy majątkowego
  [22:21]

  55/100
  Umożliwienie likwidowania szkół, w których jest mało uczniów
  [22:08]

  56/100
  Zniesienie obowiązku, aby opiekunowie małoletniego musieli prosić sąd o zgodę na przyjęcie przez dziecka darowizny
  [22:26]

  57/100
  Zezwolenie na przechodzenie na czerwonym świetle
  [22:45]

  58/100
  Zmiana w ordynacji podatkowej, czy decyzja prawomocna przerywa bieg przedawnienia
  [22:55]

  59/100
  Usunięcie przepisów o nieujawnionych źródłach dochodu
  [23:14]

  60/100
  Zmiana w podejściu do transplantacji - wyrażenie zgody wprost
  [23:24]

  61/100
  Zezwolenia na reprezentowanie w sądzie w sprawach błahych przez każdego, a nie tylko przez adwokata lub radcy prawnego
  [23:42]

  62/100
  Ustawa o ochronie życia dziecka poczętego
  [24:12]

  63/100
  W sprawach cywilnych pełnomocnikiem będzie mógł być każdy, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 tys. zł
  [24:18]

  64/100
  Ustawa zaostrzająca kary za gwałt nauczycielom oraz duchownym
  [24:36]

  65/100
  Uwolnienie zawodu rzecznika patentowego
  [24:46]

  66/100
  Uchylenie zakazu reklamy alkoholu
  [24:50]

  67/100
  Ustawa o broni i amunicji
  [25:02]

  68/100
  Prywatyzacja mediów publicznych
  [25:08]

  69/100
  Rozszerzenie wolności słowa (np. kwestie faktów historycznych, narodowości)
  [25:14]

  70/100
  Ustawa przeciwko terrorystom uniemożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej
  [25:36]

  71/100
  Ułatwienie ścigania oszustw
  [26:00]

  72/100
  Uskutecznienie instytucji wyjawienia majątku
  [26:16]

  73/100
  Zwiększenie kar za brutalność policyjną
  [26:30]

  74/100
  Ułatwienie zdobywania prawa jazdy
  [26:43]

  75/100
  Deregulacja przewozów osobowych - umożliwienie działania Uberowi i innym tego typu firmom
  [26:52]

  76/100
  Umożliwienie wycinania drzew na swoim własnym terenie
  [26:58]

  77/100
  Umożliwienie chodzenia z wykrywaczem metali
  [27:05]

  78/100
  Zniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictw
  [27:11]

  79/100
  Uchylenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
  [27:15]

  80/100
  Zniesienie zasiłku pogrzebowego
  [27:31]

  81/100
  Zmniejszenie minimalnego kapitału spółki z o.o. do 1 zł
  [27:40]

  82/100
  Przywrócenie handlu w niedziele
  [24:46]

  83/100
  Zrównanie związków zawodowych do stowarzyszeń
  [27:50]

  84/100
  "Ustawa Wilka" - przywrócenie zbliżonego stanu swobody gospodarczej, który nastąpił po ustawie "Wilczka"
  [28:01]

  85/100
  Zniesienie zachowków
  [28:18]

  86/100
  Zniesienie obowiązku zgłaszania urzędnikom budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  [28:27]

  87/100
  Zniesienie odpraw dla pracowników samorządowych pochodzących z wyborów
  [28:37]

  88/100
  Zakaz promocji podmiotów publicznych
  [28:50]

  89/100
  Umożliwienie budowy altan i zamieszkiwanie w ogródkach działkowych
  [29:00]

  90/100
  Zniesienie penalizowania odmowy sprzedaży dóbr i usług
  [29:10]

  91/100
  Umożliwienie osobom posiadającym karę ograniczenia wolności pracy za granicą
  [29:26]

  92/100
  Zmiana sposobu łączenia kar
  [29:40]

  93/100
  Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w aresztach i więzieniach
  [29:49]

  94/100
  Zmiana sposobów tymczasowego aresztowania (likwidacja aresztów wydobywczych)
  [30:05]

  95/100
  Wprowadzenie możliwości w więzieniach nakładania kary w postaci posiłków o ograniczonej kaloryczności do 14 dni
  [30:23]

  96/100
  Zmiana kodeksu wyborczego oraz ustawy o partiach politycznych - zniesienie subwencji oraz ułatwienie pozyskiwania funduszy przez partie polityczne
  [30:43]

  97/100
  Ustawa umożliwiająca umieszczenie skazanych - na ich prośbę - w celi objętej całodobowym monitoringiem
  [30:56]

  98/100
  Ułatwienie wysyłania skazanych do izolatek
  [31:21]

  99/100
  Ustawa wprowadzająca karę śmierci
  [31:38]

  100/100
  Ustawa zwiększająca zasadę obrony koniecznej
  [31:44]

  #100ustawmentzena #mentzen #polityka #konfederacja #wybory #polska

  pokaż spoiler ps Chyba czegoś brakuje (52-54). Pomyłka albo zaprezentował 97.
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

  •  

   @Alex_Krycek: Tak- Weber w sumie jednostronnie ale jednak opisal to w 'protestant ethic and the spirit of capitalism'. Właśnie ten induwidualizm i kultura stała się po czasie tutaj problemem nie do zniesienia a rozwiązaniem szybkim okazał się marksizm i elementy socjalnej gospodarki. Sam Adam Smith założył błędnie to, że ludzie na wolnym rynku zawsze będą zachowywali się moralnie bo będzie to w ich interesie. No niestety tak to nie zadzaiłało :) bo za to właśnie odpowiada kultura i hierarchia wartości na których jest ona zbudowana. Bez niej nic samo się nie dzieje.
   W porównaniu do tej książki możesz przeczytać encyklikę Rerum Novarum Leona XIII jak chcesz wiedzieć jakie było katolickie spojrzenie na ekonomię z perspektywy kultury i wartości. Oczywiście z perspektywy randysty może to być wizja prawie komunistyczna ale właśnie jest to opisane z perspektywy kultury wartości i odpowiedzialności indywidualnej a nie z perspektywy socjalistycznej czy marksistowskiej stworzenia odgórnie sterowanej utopii bez klas własności i czy nawet z odgórnie narzuconą redystrybucją. Encyklika jest pisana z użyciem klasycznie pojmowanych słow jak sprawiedliwość włssnoć itd tylko dodaje właśnie ten skłądnik wartości i morlanosci przy podejmowaniu decyzji na rynku, zatrudnianiu ludzi itd. - była odpowiedzią na zdeformowaną i zakłamaną ideologię socjalistyczną posługującą się retoryką moralności by usankcjonować kradzież i niewolnictwo oraz libertyńską posługująca się wolnością własnie w charakterze Boga nie dając żadnego wzorca kulturowego, żadnych innych wartości i spoiwa społecznego.
   pokaż całość

  •  

   @Alex_Krycek: U Weberea dowiesz sie tez ze firmy zalozone przez prostestantow byly o wiele bardziej dochodowe przez to ze nie bylo tego czynnika moralnego tylko liczyl sie efekt finansowy :) troche po trupach do celu :) podobnie jest w sumie w Chinach tam tez nie ma czynnika moralnego czy spolecznego - tyle ze nawet protestanci nie zbieraliby z ulicy starego oleju by na nim smazyc czy smrodzic w opor dookola - no i znowu tu totalitarne Chinskie panstwo zawsze wkracza - jak urosniesz za duzo to cie przejmuja bez dyskusji (mozesz byc jedynie prezesem albo jednym z prezesow) albo jak przegniesz pale jak z tym olejem to na stryczek idziesz :) - wiec jednak w USA gdzie byla jednak wolnosc zysk nie byl az tak po trupach - byly jednak ograniczenia moralne i byl system wartosci :) jedynie przeswiadczenie ze czlowiek zyje dla pracy i zysk jest wyznacznikiem ze Bog Ci blogoslawi to bylo to ze jak juz zarabiales kokosy to juz nie musiales sie martwic o zbawienie i bycie dobrym :) Jak Henry Ford zaczal 'po katolicku' prowadzic swoje przedsiebiorstwo albo pierwszy Rockefeller to do dzis sa to rodzynki i przyklady ktorymi leseferysci sie posluguja :) no ale jednak robili to nie tylko wg zysku ale moralnosc byla tam najbardziej kluczowa. Wiec krotko mowiac mozna tylko trzeba miec glowe i do tego i do tego i umiec zdrowo wyposrodkowac. pokaż całość

  • więcej komentarzy (35)

 •  

  PiS: nie wolno głosować na Konfederację
  #polityka #bekazpisu #konfederacja

  źródło: niewolno.jpg

 •  

  Mimo wielkiego poruszenia, nie wszyscy docenili jeszcze konsekwencje podniesienia płacy minimalnej do 4000 zł w 2023 roku. To nie jest zwyczajna podwyżka. To jest potężna interwencja w gospodarkę a nawet w całe społeczeństwo. Polska będzie jedynym krajem na świecie, gdzie płaca minimalna będzie wyższa od kwoty wolnej od podatku!
  https://www.wykop.pl/link/5121383/mentzen-o-konsekwencjach-podniesienia-placy-minimalnej-do-4000-zl/

  #mentzen #polityka #konfederacja #korwin
  pokaż całość

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika jasieq91

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.