Typowy Śledź, lubujący się w wkładaniu rzepki do stawu kolanowego, którego do wszechmogącej kurwicy doprowadzają osoby błędnie używające słowa "bynajmniej" oraz takie, które nie mają pojęcia o jego właściwym znaczeniu.