Pseudotroll. Jak wezmą mnie chęci to napiszę coś wartościowego o geologii, czy astronomii.