Strata czasu jest, podobnie do śmierci, nieodwracalna.