Jeśli f jest funkcją nieparzystą i całkowalną to Bóg mi świadkiem, że całka na przedziale -a do a z f(x) delta x jest równa zero.

Osiągnięcia (6)