( ͡° ͜ʖ ͡°) http://media.riemurasia.net/albumit/mmedia/2z/abi/sf1s/54948/698372023.gif ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  Senat Rzymski EPILOG
  #lacunafabularniesenatrzymski #lacunafabularnie

  -----------------------------------------------------------------------

  - Nie mamy słów, by wyrazić naszą wdzięczność czcigodni konsulowie Rzymu.

  - Nasze ustalenia spotkają się z ogromnym oporem zarówno Senatu, jak i innych urzędników, ale nie mamy innego wyjścia, jeżeli chcemy zatrzymać tę niekończącą się spiralę konflików - odparł w zadumie Sulla Młodszy Flawiusz.

  - Służymy wszelką pomocą. Wszyscy członkowie Federacji chcą tego samego - pokoju i możliwości rozwoju. Wasza demokracja również rodziła się w bólach. Wszyscy znają historię Tarkwiniusza Pysznego.

  - Kartaginie też taki układ odpowiada? - zapytał Aureliusz August

  - Czcigodny Aureliuszu, wciąż opłakujemy śmierć dziesiątek tysięcy naszych rodaków. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia nie możemy prosić o nic więcej.

  - Senacie, na pewno ci się to nie spodoba...

  (...)

  Minęło 5 lat od tamtych wydarzeń. Miasta greckie, możnowładcy kartagińscy oraz Rzym zdecydowali o utworzeniu nowych republik na wzór rzymskiej według klucza handlowego oraz ponadpaństwowy organ o nazwie Organizacja Republik Zjednoczonych, który strzec miał pokoju w rejonie Morza. Z zachodnich terytoriów Kartaginy utworzony Republikę Iberyjśką ze stolicą w Palmie. Wschodnie miasta dawnej Kartaginy - Berenika, Cyrenejka i Aleksandria wraz z greckim Knossos utworzyły Republikę Czterech Miast. Z ziem miasta Kartaginy, wciąż ożywianej Utiki, Girby, Leptis Magny oraz Sycylii i Lakuny utworzono Nową Kartaginę, w której władzach poza Fenicjanami zasiadają również tymczsaowo przedstawiecie Republiki Rzymskiej. Greckie miasta utworzyły Republikę Grecką oraz Helladę i choć podział jest nieco sztuczny, to ma zapobiec uzyskaniu przez jedno państwo niesprawiedliwej przewagi gospodarczej i militarnej. Południowo-wschodnie miasta greckie uznając, że misja Federacji została zakończona, utworzyły Republikę Eirene na cześć ukutego nowego porządku świata. Alalie, choć formalnie zostało republiką, znajduje się w ścisłych związkach z Rzymem.

  Najważniejszym punktem porozumienia pokojowego było jednak rozwiązanie Senatu Rzymskiego na okres 15 lat, aby umożliwić wymianę pokoleniową składu, który to został uznany przez międzynarodową komisję za winnego wywołania konfliktu z użyciem broni alchemicznej. I choć Rzym zorganizował niezliczone uroczystości żałobne na terenie całego Rzymu, a nawet podejmowane były indywidualne, finansowane z prywatnych majątków działania przez niektórych senatorów, to jedynym sposobem na zmianę wizerunku Rzymu było odcięcie się od organu, który zatwierdził zbrodnię w Genui.

  Przeprowadzone śledztwa wykazały, że za decyzję o ataku gazowym pod Luną odpowiada Minister Wojny Kartaginy, stracony później w wyniku procesu przed Międzynarodowym Trybunałem w Mesynie. Za atak w Krotonie odpowiedzialna była załoga piracka pod dowództwem rzymskiego niewolnika Septimusa Primusa. Nie udało się ustalić, kto był jego mocodawcą, ponieważ niewolnik zginął w tym samym ataku gazowym. "Atak" w Utice był z kolei błędem, popełnionym przez jednego ze sługów Dydony, który przypadkiem upuścił pochodnię w składzie ze Łzami, znajdującym się pod pałacem Królowej, czym doprowadził do zapłonu śmiercionośnej substancji, zabijając ponad 215 000 osób.

  Zbrodnie te wydają się na tyle bezsensowne, że po przeprowadzeniu setek rozmów z urzędnikami rzymskimi, greckimi i kartagińskimi, międzynarodowy trybunał stwierdził, że wojna mogła się skończyć wraz ze śmiercią Peryklesa. Zarówno miasta greckie, jak i Dydona, nie planowali konfliktów zbrojnych, a wszelkie spory chcieli załatwiać drogą dyplomatyczną. Nie wiadomo, co bardziej przyczyniło się do konfliktu między Rzymem a Kartaginą, czy duma królowej Kartaginy, czy buta Senatu Rzymskiego. W związku z tragiczną śmiercią królowej neleżało jedynie rozwiązać sprawę Senatu.

  Większość byłych senatorów zaszyła się w swoich posiadłościach, dalej prowadząc swoje interesy i spędzając wieczory z urodziwymi niewolnicami. Część z nich doszła jednak do wniosku, że ich misja polityczna nie dobiegła jeszcze końca, co Rzym przyjął z radością.

  Lucius Licinius Lisaros objął stanowisko konsula Rzymu do spraw wewnętrznych. Wraz z Aureliuszem Augustem sprawnie kierowali Republiką, dbając o jej interesy i prowadząc swoich obywateli do poprawy jakości ich życia.

  Quintis Lusius Segestes zgodnie z postanowieniami traktaku pokojowego objął stanowisko konsula Nowej Kartaginy do spraw reform państwowych. Jego celne spostrzeżenia i mądrość, będąca źródłem niekończączych się pomysłów pozwoliła stworzyć sprawną administrację wielonarodowego państwa, a Senat Nowej Kartaginy, zadowolony z jego pracy, co roku przedłużał jego kadencję.

  Amelinius Akumulatus nie pogodził się z ustaleniami konferencji pokojowej i tylko ze względu na oddanie Republice wprost nie nazwał konsulów zdrajcami. Postanowił wynieść się z Rzymu i założyć nową osadę na wschód od Ragusy, tworząc administrację według własnego pomysłu. W ciągu pięciu lat do Amelinii przybyło 8 000 osasdników, czyniąc osadę godną odnotowania na mapach rzymskich i zagranicznych kartografów.

  Marek Terencjusz Cygni po powolnym wspinaniu się na kolejne szczeble międzynarodowej kariery politycznej został w tym roku wybrany na roczną kadencję przewodniczącego Organizacji Republik Zjednoczonych z siedzibą w Utice. Choć jego kandydatura wzbudzała kontrowersje w związku z pochwałą agresywnej polityki międzynarodowej, Marek Terencjusz dał się poznać również jako dyplomata pokoju, sprawiedliwie rozstrzygając międzynarodowe spory.

  Spiritus The Bonusus zdecydował się służyć Rzymowi w jego granicach, dołączając do kadry Akademii Rzymskiej i szkoląc adeptów w sztuce dyplomacji i naukach pięknych. Część absolwentów jego kierunków znalazło pracę w administracji rzymskiej, podczas gdy zdecydowana większość powróciła do pracy w rolnictwie.

  Anonus Matikius, Skawiusz Kappacjan oraz Maximus Solvius Columella stali się bohaterami głośnej afery, gdy okazało się, że doprowadzali delfickie kapłanki do intymnych zbliżeń w różnych diabelskich konfiguracjach, podczss gdy te były odurzone bagiennymi ziołami. Formalnie nie spotkała ich za swój wybryk żadna kara, oficjalnie ze względu na obawy o naruszenie dobrych stosunków między republikami grecką i rzymską, a tak naprawdę z powodu statusu majątkowego byłych senatorów, który umożliwia im wkładanie czego chcą w co chcą.

  Kaeso Juventius Florentius zdecydował się wybrać inną ścieżkę i zaprojektował oraz zbudował najsłynniejszy na całym świecie Circus Juventius obok założonej przez siebie osady Monza. Kompleks cyrkowo-teatralny stał się najważniejszym centrum kulturalnym północnego Rzymu, a czerwony proporzec z poderwanym czarny koniem na żółtej tarczy - symbol rodziny Florentiusów stał się symbolem rozpoznawalnym na całym świecie.

  Stahus Stahoslavus Grubszy pierwotnie wyruszył na misję dyplomatyczną do Republiki Iberyjskiej, mając w planach wspieranie reform ustrojowych. Jednak po pięciu latach jego największą spuścizną na tych terytoriach było 15 iberyjskich i fenickich bękartów.

  Basileus Valkorion Sithious skupił się na pracy w Ośrodku Współpracy Rzymsko-Kartagińskiej imienia Pomponiusza Nettyniusza. Za główny cel swojej pracy postawił sobie stworzenie systemu adopcyjnego i rodzin zastępczych dla sierot ostatnich wojen między Kartaginą, Atenami i Rzymem.

  Haterusz Ceminus wraz z przedstawicielami Republiki Eirene pracuje nad reformami administracyjnymi w Helladzie. Za główny cel postawił sobie hamowanie tendencji zjednoczeniowych z Republiką Grecką oraz uzależnianie wymiany handlowej Hellady od bardziej oddalonych republik rzymskiej, nowokartagińskiej i iberyjskiej.

  Octavianus Flavius Matho po latach okazał się być Septimusem Arietesem, przywódcą piratów maltańskich, byłym niewolnikiem rzymskim, odpowiedzialnych za zabójstwo i podszycie się pod senatora Octavianusa Flaviusa Matho, atak na statek poselski Ateńskiej Gildii Kupieckiej oraz podbicie Balearów. Uznany współwinnym tragedii w Krotonie został wraz z towarzyszami skazany na karę śmierci.

  Recurrentes Maleficus zdecydował się na karierę wojskową. Na stanowisku trybuna wojskowego odpowiadał za system szkolenia nowych rekrutów, jednak za jego kadencji nie było mu dane sprawdzić swoich nowowyszkolonych żołnierzy w boju, trudno jest więc ocenić realną jakość szkolenia. Wśród rekrutów cieszył się opinią "cynicznego sadysty".

  -----------------------------------------------------------------------
  Nie zapomnij wypełnić ankiety na temat przygody.

  Jeżeli chcesz zostać zawołany do następnej edycji gry, zapisz się do spamlisty
  pokaż całość

  źródło: mapafinal.png

 •  

  Senat Rzymski DEBATA 22D
  #lacunafabularniesenatrzymski
  (debata potrwa co najmniej do 15.07 g.12:00)

  -----------------------------------------------------------------------

  - Witam ponownie posłów, którzy miesiąc temu ewakuowali się z Rzymu przed rozpoczęciem debaty. - zaczął uszczypliwie Gajusz Oktawiusz - Jeżeli wpadliście tylko podpisać listę obecności i znowu wiać, uprzejmie informuję, że panuje dość spory tłok na szlakach na południe. Niemniej próbować można... odczytany zostanie teraz list Senatu Federacji Wschodniej.

  Senacie Rzymski! Okryliście się hańbą, używając broni prosto z piekieł nie tylko wobec obcych wojsk i niewinnych mieszkańców Korsyki, ale i wobec własnej armii i własnym obywatelom. Udowodniliście, że Waszymi jedynymi pobudkami jest chęć siania zniszczenia i wygranej za wszelką cenę. Federacja Wschodnia nie spocznie, póki Senat w obecnym składzie nie zostanie rozwiązany, a specjalnie powołany na to wydarzenie międzynarodowy trybunał kapłański nie skaże was za zbrodnie przeciwko naturze. Chcemy tutaj jednocześnie podkreślić, że naszą intencją nie jest zniszczenie Rzymu, ani jego obywateli. Pragniemy pokoju i harmonii, o którym Wy, plugawcy, z pewnością zapomnieliście.

  - Widzę, że nasze greckie królowe dramatu zaczynają się denerwować. Odczytany zostanie teraz list przedstawicieli miast Mesyna, Syrakuzy, Salona i Ragusa

  Senacie Rzymski! Nie potrafimy bezczynnie patrzeć na to, jak ściągacie republikę na skraj wojny totalnej. Nie chcemy być częścią tego piekielnego planu, dlatego zdecydowaliśmy się ogłosić secesję i zamierzamy przyłączyć się do Federacji Wschodniej, gdzie nasz głos będzie słyszany i nie będziemy podporządkowani totalnej władzy. Wnosimy o zatwierdzenie naszej decyzji, w przeciwnym razie wystąpimy o zbrojną ochronę ze strony Federacji.

  - Co tu się... Arturusie, czas na Twój raport.

  - Dziękuję Gajuszu Oktawiuszu. Szanowni senatorowie. Zacznę od informacji wojskowych, potem skupimy się na polityce.

  1. Na północy w związku z wycofaniem się wojsk straciliśmy Istrię, Parmę, Bononię i Lunę. Armia kartagińska jest już tylko kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu. Na granicy frontu ustawiliśmy nowowyszkoloną armię, złożoną z ochotników, liczącą 13 000 żołnierzy.

  2. Armia spod Rzymu starła się z wojskami kartagińskimi w tamtym rejonie. Po krótkiej bitwie kartagińczycy wycofali się, a armia dokonała udanego odbicia Sypusu z rąk fenickich.

  3. Połączona armia północna i południowa ruszyły do odbijania straconych miast na południu. Najpierw starła się z połączonymi wojskami kartagińskimi z całego regionu, masakrując je pod Taranto, następnie po błyskawicznym odbiciu Brentezjonu przeniosła się pod Velię, gdzie rozbita i zdemoralizowana armia została wysłana w mgnieniu oka do piekła. Armia Rzymska straciła zaledwie 2 000 żołnierzy, niszcząc 13 000 armię wroga. Jeżeli to nie jest pokaz siły i możliwości naszej armii, to ja już nie wiem co.

  4. Flota wykorzystała nieuwagę wroga i dokonała desantu wojsk z Sycylii do Kartaginy. Niestety w trakcie powrotu została zaskoczona przez wrogą flotę. Nasze statki znacznie przegrały bitwę przy minimalnych stratach szybkich i zwrotnych okrętów Kartaginy. Na całe szczęście flota wroga nie podjęła pościgu, ale zrobi to prawdopodobnie w najbliższym czasie.

  5. Wojska wylądowały w Kartaginie, jednak ze względu na małe doświadczenie naszej armii w takich manewrach ponieśliśmy dość znaczne straty. Kartaginę ostatecznie udało się zdobyć, ale królowa Dydona zbiegła z pałacu. Nie znaleźliśmy również alchemika Parosa, który najprawdopodobniej został ewakuowany lub wcześniej zabity. Armia oblega teraz Utikę.

  6. Trwają ogromne zawirowania polityczne w regionie. Epirus i Kardia odmówiły udziału w walce przeciwko Kartaginie i ogłosiły przyłączenie się do Federacji Wschodniej. Połączone wojska Delf, Olimpu i Thasos dokonały skutecznego uderzenia na stacjonujące w Atenach siły pokojowe i z pomocą lokalnej ludności uwolniły Ateny z jarzma kartagińskiego. Ateńczycy, choć wyniszczeni wojną, zaoferowali walkę po naszej stronie do końca trwającego konfliktu.

  7. Problemy wewnętrzne nie omijają również Kartaginę. Po serii druzgocących porażek ich armii pięć miast zdecydowało się wypowiedzieć posłuszeństwo Dydonie i również przyłączyło się do Federacji Wschodniej. W przeciwieństwie do miast rzymskich, które są znacznie bardziej uzależnione od Stolicy, miasta te posiadały własną armię i budżet, przez co zmiana barw państwowych była znacznie łatwiejsza. W dodatku Baleary zostały najechane przez zorganizowaną grupę piratów. Jesteśmy niemal przekonani, że to ta sama grupa piratów, która ma w swoim posiadaniu Łzy Hadesa, skradzione ateńskim posłom. Zlokalizowaliśmy ich siedzibę na Malcie i choć ich siły są mizerne, obecnie nie mamy możliwości poradzenia sobie z ewentualnymi akcjami, jakie mogą podejmować. Zaleceniem sztabu jest wysłanie Kartagińczykom zdobytych przez nas informacji wywiadowczych na ich temat i zostawienie im wolnej ręki do rozprawienia się z nimi.

  - Dziękuję Arturusie, całkiem dużo informacji do przetrawienia...

  -----------------------------------------------------------------------

  Lucius Licinius Lisaros - Optymaci: [komentarz Lisarosa niżej]

  Quintis Lusius Segestes - Popularzy: [komentarz Awerege niżej]

  -----------------------------------------------------------------------

  W tym wątku prowadzicie jedynie debatę nad propozycjami. Aby zgłosić własną, należy zebrać poparcie minimum 10 senatorów lub zgłosić ją jako przewodniczący lub rzecznik stronnictwa. Wszyscy zostaniecie zawołani również do głosowania.

  Przypominam również, że nie trzeba mnie wołać do komentarzy w debatach, śledzę wątki na bieżąco. Jeżeli nie masz pomysłu na imię w grze, skorzystaj z generatora

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno

  Jjeżeli nie wypełniłeś jeszcze ankiety nt. gry, zrób to teraz

  Jeżeli chcesz zostać zawołany do następnej edycji gry, zapisz się do spamlisty
  pokaż całość

  źródło: mapawojna6.png

  •  

   Octavianus Flavius Matho - niezależny

   Jeśli dobrze, odczytuje mapę, to armia Kartagińska przestała istnieć? Jedyna duża armia mogąca nam zaszkodzić stoi pod Rzymem. Ich atak, to będzie być lub nie być Kartaginy. Z armii (23) powinniśmy wysłać 5000 żołnierzy do odbicia miasta Kroton i dalej ruszyć na Sycylię.
   I teraz najważniejsze stojąc pod Mesyną i Syrakuzami dajmy im możliwość pokojowego powrotu w nasze granice. Nie róbmy ludobójstwa, nie wyrzynajmy władz miast. Jeśli potraktujemy ich jak kogoś, kto popełnił błąd, ale dajemy im szansę go naprawić, to prawdopodobnie Salona i Ragusa wrócą do nas.

   Reszta armii powinna ruszyć na Ankonę i Bononie zaczynając oskrzydlać główną armie kartagińską. 8000 dołączyć do 13000 tysięcy i okopać się pod Rzymem.

   Nasi sojusznicy powinni kontynuować kampanię i ruszyć na Patras i Spartę .

   Co do łez, nadal używajmy ich w ostateczności, już wiemy na co je stać. Nie mamy też pełnej kontroli nad chmurą gazu.
   Federację powinniśmy oskarżyć, że to grecki wynalazek i gdyby nie przejęcie transportu, to pewnie by wytruli połowę Rzymu.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (21)

 •  

  Senat Rzymski GŁOSOWANIE 20G + 21G

  #lacunafabularniesenatrzymski
  (głosowanie potrwa co najmniej do 13.07 g.22:00 lub do uzyskania 50%+1 głosów)
  Zapis debaty 20D tutaj
  Zapis debaty 21D tutaj
  -----------------------------------------------------------------------

  Przystępujemy do głosowań dotyczących ostatnich wydarzeń.

  -----------------------------------------------------------------------

  Podejmij decyzję, plusując po jednym komentarzu na każde głosowanie.

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno

  Jeżeli chcesz zostać zawołany do następnej edycji gry, zapisz się do spamlisty
  pokaż całość

  źródło: mapawojna5.png

 •  

  Obserwuj #lacunafabularnie aby być na bieżąco!

  Ponieważ większość graczy zakończyła już swoje przygody, chciałabym po raz kolejny zaprosić Was do wypełnienia ankiety. Wasze uwagi są dla mnie bardzo cenne, a z części z nich skorzystałam przy projektowaniu aktualnych przygód. Na wypełnienie ankiety potrzebować będzie średnio 3-4 minuty i nie obawiajcie się również skrytykować pomysłów, które Wam się nie spodobały. Ankieta jest od zebrania odczuć, a nie klepania mnie po ramieniu.

  Link do wypełnienia ankiety znajdziecie TUTAJ

  Na prośbę kilku użytkowników utworzyłam również spamlistę w celu wołania chętnych do nowych edycji zabawy.
  pokaż całość

 •  

  Piraci X2 - Odpłyń z Malty, zabierając ze sobą swoją część łupów
  #lacunafabularnieseptimuspirat
  -----------------------------------------------------------------------

  Podwójne życie potrafi być naprawdę ekscytujące. Z jednej strony jesteście urzędnikami Septimusa Arietesa, władcy Malty. Z drugiej całkiem często zdarza Wam się pływać "w delegację". Dlaczego spędzacie tyle czasu za granicą? Noo panie, dyplomacja wymaga cierpliwości a bezpieczeństwo na Malcie zapewnić można jedynie aktywną polityką zagraniczną. Zresztą nie mam teraz czasu, płyniemy zaraz w kolejną delegację.

  Prawdę mówąc prosty lud nie był szczególnie zainteresowany życiem swoich panów tak długo, jak nie działa im się krzywda. A Malta stawała się wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla osadników ze względu na minimalne podatki. Sama wyspa nie była jednak z gumy...

  - Mój Panie, obecnie dysponujemy flotą 50 statków pir... marynarskich i armią 500 żołnierzy-ochotników. Majątek wspólny to około 1 500 000 sestercji. Myślę, że powinniśmy rozważyć poszukiwania nowych terenów dla osadników, bo powoli robi nam się gęsto jak w greckim chlewie.

  - Macie jakieś propozycje? - spytał Septimus Arietes

  Piraci spojrzeli na siebie, po czym spuścili głowy. Przypomnieliście sobie, że łatwiej Wam było podejmować proste, przygotowane wcześniej decyzje, niż wychodzić z własnymi propozycjami i ryzykować wyśmianie.

  - Śmiało, każdy pomysł jest dobry. Nie zapominajmy, że mamy cały czas Łzy Hadesa...

  -----------------------------------------------------------------------

  Podejmij decyzję, proponując własną ścieżkę działania lub plusując jeden z istniejących komentarzy.

  UWAGA! Wszyscy piraci wybierają jedną decyzję w formie głosowania! Przed głosowaniem debata jest wskazana, ale nieobowiązkowa. Głos @kolorowy_jelonek jako przywódcy piratów jest decydujący!

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno

  Jeżeli chcesz zostać zawołany do następnej edycji gry, zapisz się do spamlisty
  pokaż całość

  •  

   A więc tak, w ostatnim czasie na morzu zrobiło się bardzo tłoczno. Najwyraźniej Kartagina z Rzymem rzucili sobie do gardeł. Powinniśmy wykorzystać zamieszanie i ruszyć na podbój Palmy. Wyspa, a raczej archipelag powiększyłby naszą strefę życia. Jako że najwidoczniej dużo dzieje się w bliskości Rzymu, trzymajmy się wybrzeży Kartaginy. Wyślemy delegację do Knossos i spróbujemy otworzyć szlak handlowy. Zawsze to jakiś pewny partner do sprzedawania łupów. Delegację wyślemy również na Korsykę do Alalie, by dowiedzieć się o ich stosunku do życia pod butem Kartaginy. pokaż całość

  • więcej komentarzy (8)

 •  

  Senat Rzymski DEBATA 21D
  #lacunafabularniesenatrzymski
  (debata potrwa co najmniej do 13.07 g.13:00)

  -----------------------------------------------------------------------

  - SPOKÓJ! - Gajusz Oktawiusz stracił cierpliwość do cichego dzwoneczka i wyrzucił go za plecy - Wiem, że docierają do Was najgorsze informacje z frontów, ale musimy je wszystkie uporządkować. Poza tym powinniśmy opierać się jedynie na wiadomościach ze sztabu, a nie plotkach plebsu! Zachowajcie trochę powagi w tej izbie. Informuję, że stronnictwo Noworzymian zostało rozwiązane, a teraz odczytany zostanie najpierw list przedstawicieli Federacji Wschodniej:

  Senacie Rzymski. Z politowaniem przyjmujemy Wasze próby zmuszenia nas do walki z mocarstwem, z którym najprawdopodobniej nie mamy szans w otwartej walce. Federacja ceni sobie pokój zawarty z Kartaginą i nie będzie służyć rzymskim awanturnikom, którzy przyłożyli rękę do rozpadu Aten, bezprawnie okupując greckie miasta Brentezjon, Kroton, Mesynę i Syrakuzy. Możecie być pewni, że Grecy jeszcze długo nie zapomną Wam tej pychy na konferencji pokojowej, a dzień w którym Rzym zostanie zgnieciony pod naporem kartagińskiego buta, będzie świętem dla wszystkim wschodnich miast greckich. Plugawi senatorowie, nie liczcie na azyl, gdy będziecie uciekać z Waszego płonącego, śmierdzącego miasta.

  - Jak widać, wielu ich dyplomatów jest jeszcze na stażu. Najlepsi zostali chyba w centrum... Przejdźmy w takim razie do raportu wojennego, Arturusie?

  - Dziękuję. Senatorowie, postaram się przekazać raport bez zbędnych emocji i tego samego oczekuję od Was. Potrzeba nam teraz chłodnych kalkulacji, a nie sporów i oskarżeń:

  1. Wdrożyliśmy plan ewakuacji Genui i rozlokowaliśmy Łzy Hadesa w strategicznych punktach miasta. Armia kartagińska zauważyła nasze ruchy i dokonała okrążenia miasta przy użyciu floty, a następne zdesantowała się prosto do miasta. Łzy zostały podpalone i choć Kartagina zorientowała się od razu co się stało, wiatr w kierunku morza zabrał do wrót piekła znaczną część uciekinierów. Żołnierze, którzy wylądowali w mieście ponieśli błyskawiczną śmierć. Część wojsk desantowych próbowala rozdzielić nasze armie i udało im się to z 2 000 legionistami. Pozostała armia dostała rozkaz natychmiastowego odwrotu. I choć legioniści według obserwatorów poradzili sobie bez większych kłopotów ze słabszymi i mniej licznymi siłami wroga, zostali na tyle opóźnieni, że również ich dosięgły straszliwe ręce Łez. Sztab informuje, że agencji relacjonujący te zdarzenia trzęśli się z przerażenia, dlatego agenci zostali odsunięci od służby i przetransportowani w głąb kraju, aby uniknąć siania paniki wśród naszego wojska. Łączne straty Kartaginy wyniosły 10 000 żołnierzy przy naszych 2 000. Niech Bogowie mają synów Rzymu w swojej opiece. Mamy również niepotwierdzone informacje o śmiertelnym działaniu Łez w północnych miejscowościach na Korsyce, ale ze względu na wojnę działania wywiadowcze są mocno utrudnione.

  2. W rejonach Parmy i Ankony zdesantowane zostały dwie armie kartagińskie, które szybko przejęły oba miasta. Armia pod Ankoną oblega obecnie Bononię, natomiast armia spod Parmy albo się z nią połączy, albo poczeka na wynik prawdopodobnie nieuchronnej bitwy pod Luną.

  3. Rzymu strzeże obecnie 8 000 żołnierzy, uznaliśmy że to wystarczająca liczba na spodziewane desanty 5 000 - 10 000 żołnierzy kartagińskich.

  4. Na morzu w okolicach sardyńskiego Caralis rozegrała się bitwa morska połączonych wojsk rzymsko=greckich wraz z kartagińskimi. Nasza flota posiadała przewagę liczebną. Flota najemna próbowała dokonać mistyfikacji wroga z Łzami Hadesa na pokładzie, jednak ze względu na charakter bitwy, ogromne przestrzenie i niesprzyjający wiatr, po kilku nieudanych próbach, zmarnowaniu części beczek z Łzami i obawą o własne życie najemnicy wycofali się do prowadzenia regularnej walki. Straciliśmy nieco więcej statków od Kartaginy (75 do 50), ale bitwa ta daje nam nadzieję na dyktowanie własnych warunków na morzu. Flota kartagińska wycofała się z bitwy i ze względu na wolniejsze statki nie byliśmy w stanie ich dogonić.

  5. Południowe desanty objęły miasta Sypus, Brentezjon i Kroton. Armie z trzech stron ruszyły na stacjonujące tam wojska i doszło do wielkiej bitwy pod Telezją, gdzie 10 000 legionistów stanęło naprzeciw 20 000 żołnierzy kartagińskich. Dzięki znakomitej dyscyplinie, znajomości ukształtowania terenu i taktyce naszych generałów udało się wygrać bitwę przeciwko dwa razy większym siłom wroga, posyłając do piekła i raniąc 5 000 Kartagińczyków, tracąc przy tym 3 000 legionistów. Poeci napiszą o ich męstwie pieśni, które śpiewać będziemy przez wiele pokoleń. Kartagina następnie wycofała się do okupowanych przez siebie terenów, podzieliła armię na trzy części i rozpoczęła oblężenia Taranto i Velii.

  6. Trapani po miesięcznym oblężeniu zostało w końcu zdobyte. Pozostający w mieście oddział 2 000 Kartagińczyków przestał istnieć przy takiej samej stracie po naszej stronie. Dzięki ich ofierze kontrolujemy całą Sycylię,

  7. Ateny i Sparta siłą zostały przyłączone do Kartaginy i w obliczu takiego działania Knossos zdecydowało się zmienić swoją całkiem świeżą decyzję i przyłączyło się do Federacji Wschodniej. Kartagina uszanowała decyzję Kreteńczyków, najwyraźniej nie chcąc wchodzić w kolejne konflikty w tamtej części świata.

  - Sztab oczekuje dalszych rozkazów - zakończył Arturus Klawius

  -----------------------------------------------------------------------

  Lucius Licinius Lisaros - Optymaci: [komentarz Lisarosa niżej]

  Quintis Lusius Segestes - Popularzy: [komentarz Awerege niżej]

  -----------------------------------------------------------------------

  W tym wątku prowadzicie jedynie debatę nad propozycjami. Aby zgłosić własną, należy zebrać poparcie minimum 10 senatorów lub zgłosić ją jako przewodniczący lub rzecznik stronnictwa. Wszyscy zostaniecie zawołani również do głosowania.

  Przypominam również, że nie trzeba mnie wołać do komentarzy w debatach, śledzę wątki na bieżąco. Jeżeli nie masz pomysłu na imię w grze, skorzystaj z generatora

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno

  Jeżeli chcesz zostać zawołany do następnej edycji gry, zapisz się do spamlisty
  pokaż całość

  źródło: mapawojna5.png

  +: Bartoni
  •  

   Octavianus Flavius Matho - niezależny

   Zgadzam się z przedmówcami co do obrony Rzymu. Chciałbym natomiast poruszyć kwestię naszych sojuszników, muszą w końcu to okazać. Powinni ruszyć na Spartę i Ateny i odbić je z rąk Kartaginy. Jeśli te miasta rzeczywiście zostały przejęte siłą, to możliwe że atak wspomoże lokalna partyzantka.

   W Federacji ludzie sprawujący władzę, to głupcy. Nic dziwnego, że Kartagina tak szybko rozprawiła się z Grekami. Porażka Rzymu przerodzi się w niedługim czasie w ich porażkę. pokaż całość

  • więcej komentarzy (10)

 •  

  Od 2 lat mam Xiaomi redmi note 3, no i przyszedł moment wymiany na coś nowego. Głównym wymogiem raczej będzie jak najlepszy aparat w tym budżecie. Marka telefonu nie robi mi najmniejszej różnicy. Telefon typowo do neta, nawigacji i jak się nadarzy okazja, to do zdjęć.

  Budżet: 1200 zł
  System: Android

  #xiaomi #telefony

 •  

  Dlaczego niektórzy mają koszulki z długim rękawem?
  #mecz

 •  

  Senat Rzymski DEBATA 18D
  #lacunafabularniesenatrzymski
  (debata potrwa co najmniej do 11.07 g.23:00)

  -----------------------------------------------------------------------

  - W normalnej sytuacji powitałbym naszą delegację z powrotem w Rzymie z otwartymi ramionami. Jakże jednak mam traktować dyplomatolów, którzy zamiast pokoju przywieźli nam wojnę z Kartaginą? - grzmiał rozżalony Gajusz Oktawiusz

  - Szanowny Przewodniczący - zacznął chłodno konsul Scypion August - z całym szacunkiem, ale jesteś albo głupcem, albo zaciągnąłeś się do straży miejskiej. Konferencja pokojowa była farsą, wymierzoną w Rzym i tylko opatrzności Bogów zawdzięczamy bezpieczny powrót naszych senatorów.

  Po czym zwrócił się do sali

  - Senatorowie, na mocy nadanych mi uprawnień postanowiłem uwięzić wszystkich 17 senatorów Noworzymskich do czasu powrotu do kraju i złożenia wyjaśnień przez ich lidera, Telemacha Polinikusa. Przewodniczący Noworzymian nie tylko nie pojawił się na konferencji pokojowej, ale i zniknął krótko po jej zakończeniu. Dopuszczamy możliwość jego powrotu do jego macierzystego miasta - Efezu, jak również przejście na stronę Kartaginy jak i jego zamordowanie. Wywiad w tym miejscu niestety się nie popisał.

  Konsul wyciągnął kolejny rulon.

  - Konferencja pokojowa zakończyła się mimo wszystko małymi sukcesami, ale po kolei.

  1. Państwo Ateńskie przed konferencją pokojową podzieliło się na cztery mniejsze bloki - Blok Zachodni z Krotonem, Brentezjonem, Mesyną i Syrakuzami
  - Blok Centralny z miastami Delfy, Sparta, Patras, Knossos i pomniejszymi wyspami
  - Bloc Wschodni z miastami Byblos, Gaza, Tars, Kition, Rodos, Efez, Pergamon i Nikomedia
  - oraz miasto-państwo Ateny

  2. Dotychczasowi sojusznicy Aten postanowili przejść na naszą stronę, a Rzym zdecydował się podpisać z nimi sojusz wojskowy oraz pakt handlowy. Zobaczymy ile warty będzie ten sojusz w obliczu konfliktu, ale o tym za chwilę.

  3. Blok Wschodni podpisał biały pokój z Rzymem, a Kartaginie zdecydował się oddać Aleksandrię za trybut w wysokości 300 kg złota. Po konferencji Blok Wschodni przekształcił się w Federację Wschodnią i funkcjonować będzie najprawdopodobniej na rozwiązaniach, zapożyczonych z Republiki Rzymskiej. Obecnie oceniamy ich potencjał militarny na 20 000 - 25 000 żołnierzy, natomiast do końca miesiąca będą w stanie zbudować co najmniej 200 statków

  4. Sprawa Aten pozostaje nierozwiązana, obowiązuje zawieszenie broni, ale armia kartagińska wciąż przebywa w tamtym rejonie. Najprawdopodobniej prowadzone są nowe rozmowy pokojowe bez udziału osób trzecich.

  5. Sprawa Bloku Centralnego również pozostaje nierozwiązana. Rzym zaoferował kontakty handlowe w zamian za zawarcie pokoju, ale jego podpisanie zależy od ustaleń z Kartaginą, która w przypadku wcielenia miast do Korony z pewnością nie będzie zainteresowana żadnymi traktatami z Rzymem

  6. Blok Zachodni z kolei jest punktem zapalnym między Kartaginą a Rzymem. Miasta zrzeszone w tym bloku wystosowały prośbę o nierozdzielanie ich pomiędzy dwa mocarstwa. Według relacji świadków Kartagina zdecydowała się na ustępstwa wobec Rzymu i oddała Mesynę i Syrakuzy licząc na późniejsze ustępstwa Rzymu w innych sprawach. Wobec napotkania oporu wycofała się z pierwotnych ustaleń i traktat nie został podpisany. Wobec wzajemnych roszczeń do miast sycylijskich Dydona wypowiedziała Rzymowi wojnę.

  Konsul Scypion August ciężko westchnął.

  - Przesunęliśmy wojska z Ragusy do Genui w związku ze stacjonującym tam ogromnym kontyngentem kartagińskim. Armia sycylijska przesunęła się pod Trapani, rozpoczynając oblężenie miasta. Flota stopniowo się powiększa i liczy obecnie 350 statków. Dwie Armie stacjonujące pod Rzymem czekają na rozkazy.

  -----------------------------------------------------------------------

  Lucius Licinius Lisaros - Optymaci: [komentarz Lisarosa niżej]

  Quintis Lusius Segestes - Popularzy: [komentarz Awerege niżej]

  Hardrabal Nufi - Noworzymianie: [uwięziony]

  -----------------------------------------------------------------------

  W tym wątku prowadzicie jedynie debatę nad propozycjami. Aby zgłosić własną, należy zebrać poparcie minimum 10 senatorów lub zgłosić ją jako przewodniczący lub rzecznik stronnictwa. Wszyscy zostaniecie zawołani również do głosowania.

  Przypominam również, że nie trzeba mnie wołać do komentarzy w debatach, śledzę wątki na bieżąco. Jeżeli nie masz pomysłu na imię w grze, skorzystaj z generatora

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno

  Jeżeli chcesz zostać zawołany do następnej edycji gry, zapisz się do spamlisty
  pokaż całość

  źródło: mapawojna4.png

  •  

   Octavianus Flavius Matho - niezależny

   Najlepszą obroną jest atak, zmusimy więc Dydonę do obrony i reagowania na nasze ruchy. Dogadajmy się z Federacją wschodnią i zaatakujmy razem Blok centralny + armię Kartaginy tam stacjonującą. Oddajmy im Ateny i Knossos. My zgarniamy Delfy, Patras i Spartę.

   Powinniśmy wysłać 15000 żołnierzy + armia naszych sojuszników + armia Federacji. Tak liczebna armia powinna roznieść w pył Blok Centralny. Jeśli plan się uda, możemy sugerować Federacji otwarcie nowego frontu w Afryce.

   Z Sycylii wycofajmy 5 000 żołnierzy na nasz półwysep.

   Co do naszej floty, powinniśmy ją wykorzystać do zniszczenia floty przy Masalii, jest ona najbardziej wysunięta. Kartagina nie zdąży przysłać im posiłków.

   Łzy Hadesu zostawmy w tajemnicy, jeśli będzie potrzeba, przydadzą się do obrony naszego domu.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (20)

 •  

  Senat Rzymski - przygotowanie do negocjacji traktatu pokojowego

  -----------------------------------------------------------------------

  @Miczubezi @kolorowy_jelonek @Lisaros @Awerege - wołam w związku z prawdopodobnym zwycięstwem propozycji pięcioosobowej delegacji

  Wcielę się w postaci szefa delegacji kartagińskiej, wszystkich przedstawicieli miast greckich oraz przewodniczącego Noworzymian. Gra negocjacyjna prowadzona będzie w formacie 4x5 min (5 min na każdy dzień negocjacji) z krótkimi przerwami pomiędzy dniami rozgrywki. Gra może zakończyć się wcześniej podpisaniem traktatu lub zerwaniem negocjacji.

  Rozmawiać będziemy tutaj, pięć minut przed rozmową pozwolę sobie zawołać was w tym wpisie jeszcze raz. Zaplusujcie tyle terminów, ile z nich Wam odpowiada.

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno

  Jeżeli chcesz zostać zawołany do następnej edycji gry, zapisz się do spamlisty
  pokaż całość

 •  

  Senat Rzymski DEBATA 18D
  #lacunafabularniesenatrzymski
  (debata potrwa co najmniej do 10.07 g.13:00)

  -----------------------------------------------------------------------

  - Głos zabierze teraz konsul Scypion August

  - Senatorowie, przychodzę z informacją, która za kilka godzin zatrzęsie całym światem. Kartagina dokonała desantu w Sparcie. Władca grecki Perykles dowodził armią, która miała zepchnąć armię kartaginy do morza. W boju Grecy okazali się być jednak słabi i mimo przewagi liczebnej ponieśli druzgocącą klęskę. Armia dokonała szybkiego odwrotu, a w jego trakcie Perykles poniósł śmierć. Miasta greckie natychmiast wysłały do Dydony prośbę o podjęcie rokowań pokojowych, na prośbę którą Dydona przystała. Rokowania odbędą się w Kartaginie, na które to zaproszony został również Rzym.

  Gajusz Oktawiusz wyprostował się na swoim krześle, gdy usłyszał ostatnie zdanie.

  - W związku z tym Senat musi zdecydować o wysłaniu delegacji na to wydarzenie. Ze swojej strony zgłaszam siebie jako jednoosobową delegację. Senat jest obecne zbyt słaby i zbyt skłócony, aby szybko podjąć decyzję w tej sprawie wraz z ustaleniem naszego stanowiska, dlatego apeluję o zostawienie tej sprawy mnie. Arturusie, ty też masz ważne informacje, śmiało

  - Dziękuję czcigodny Scypionie. Szanowni senatorowie. Z dumą informujemy, że udało nam się przejąć czterdzieści beczek z Łzami Hadesa. Nadal prowadzimy poszukiwania Parosa oraz równolegle nasi alchemicy próbują dociec receptury tego śmiertelnego wynalazku. Przeprowadziliśmy również śledztwo w sprawie sponsorów Noworzymian i nie znaleźliśmy żadnych dowodów na nielegalne pochodzenie pieniędzy. Przypuszczamy, że przy zakupie nieruchomości część środków mogły stanowić sfałszowane sestercje, jednak z racji iż są one już w obiegu, nie jesteśmy w stanie namierzyć ich źródła poza straconym Grekiem od portu na dawnym terenie Augustulusów. Noworzymianie działają w formie spółek, gromadząc majątki często kilkunastu rodzin, przez co aktualnych 17 senatorów reprezentuje około dwóch tysięcy osób. Wnikliwa obserwacja tych osób jest czaso- i kosztochłonna, ale staramy się znaleźć jakąś lukę w tym, niestety legalnym, procederze.

  Arturus Klawius zamyślił się, po czym spojrzał na jeszcze jedną notatkę.

  - Łzy Hadesa, przejęte przez nasz wywiad, są zapewne jedynie ułamkiem wszystkich wyprodukowanych na całym świecie. Możemy przypuszczać, że w ich posiadaniu są miasta greckie, a nawet piraci. Nie możemy również wykluczać Kartaginy...

  -----------------------------------------------------------------------

  Lucius Licinius Lisaros - Optymaci: [komentarz Lisarosa niżej]

  Quintis Lusius Segestes - Popularzy: [komentarz Awerege niżej]

  Hardrabal Nufi - Noworzymianie: Na rokowania wysyłamy naszego przewodniczącego Telemacha Polinikusa. Tylko on jest gwarancją właściwego zadbania o interesy naszego państwa. Nikt obecnie zasiadający w Senacie nie ma ani kontemplacji, ani jaj za przeproszeniem ze stali, żeby podjąć się tego zadania. Co do Łez, oczywistym jest, że wywiad powinien wykorzystać je do zsynchronizowanej akcji wytrucia wszystkich ważniejszych urzędników kartagińskich.

  -----------------------------------------------------------------------

  W tym wątku prowadzicie jedynie debatę nad propozycjami. Aby zgłosić własną, należy zebrać poparcie minimum 10 senatorów lub zgłosić ją jako przewodniczący lub rzecznik stronnictwa. Wszyscy zostaniecie zawołani również do głosowania.

  Przypominam również, że nie trzeba mnie wołać do komentarzy w debatach, śledzę wątki na bieżąco. Jeżeli nie masz pomysłu na imię w grze, skorzystaj z generatora

  (Noworzymianie to NPC i jest ich w Senacie 17 - w odróżnieniu od innych NPC mogą głosować i robią to zawsze na początku głosowania zgodnie z instrukcjami od swoich mocodawców)

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno

  Jeżeli chcesz zostać zawołany do następnej edycji gry, zapisz się do spamlisty
  pokaż całość

  źródło: mapawojna3.png

  •  

   Octavianus Flavius Matho - niezależny

   Scypion August ma rację odnośnie skłóconego senatu, co niestety wykorzystują jednogłośnie głosujący Noworzymianie, forsujący idiotyczne plany odnośnie Kartaginy. Myślę jednak, że gdy chodzi o zagrożenie z zewnątrz, potrafimy dojść do porozumienia.

   Jestem za pomysłem Fridericusa Verginiusa Valeriana, ma to szansę się udać. Również zgłaszam się jako ochotnik do delegacji.
   Jeśli jednak pomysł nie zdobędzie uznania, musimy dołożyć starań by pojechał konsul Scypion August.
   Stara gwardio Senatu, APELUJE do was by głosować mądrze i wspólnie. W innym wypadku pojedzie jedynie delegat Noworzymian, a to będzie oznaczało porażkę Rzymu na rokowaniach.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (8)

 •  

  Senat Rzymski DEBATA 17D
  #lacunafabularniesenatrzymski
  (debata potrwa co najmniej do 09.07 g.13:00)

  -----------------------------------------------------------------------

  - W związku z przejęciem majątku rodziny Augustulusów stwierdzam rozwiązanie stronnictwa Abolicjonistów - zaczął Gajusz Oktawiusz, po czym spoważniał - Remus Młodszy został już wypuszczony z więzienia, ale przebywa obecnie w domu, gdzie leży nieprzytomny, pod opieką swojej służby i rodziny. Głos zabierze teraz trybun wojskowy Arturus Klawius.

  - Dziękuję. Szanowni senatorowie, zacznę najpierw od dobrej wiadomości odnośnie Gordiana Maksyma. Na polecenie konsula Scypiona Augusta wywiadowi udało się przechwycić byłego senatora przed zdobyciem Caralis przez Kartaginę. Senator znajduje się obecnie w areszcie domowym. Otrzymaliśmy wiadomość w jego sprawie, którą teraz przeczytam.

  Szanowny Arturusie Klawiusie. Nazywam się Batrun i jestem ministrem wywiadu na dworze Jej Wysokości Królowej Dydony. Otrzymaliśmy informację, że dokonaliście ewakuacji władcy Caralis Gordiana Maksyma przed zdobyciem miasta przez nasze wojska. Gordian Maksym musi odpowiedzieć za zdradziecki atak swoich wojsk na armię kartagińską, w wyniku której dwa tysiące synow, braci i ojców kartagińskich nie wróci do domów do swoich rodzin. Domagamy się natychmiastowego wydania senatora.

  - Przejdę teraz do spraw najważniejszych, w dodatku chwalebnych! Z dumą informuję Was drodzy senatorowie, że bez większych problemów armia rzymska podbiła Kroton i Brentezjon. Grecki garnizon okazał się być słaby i kompletnie nieprzygotowany do obrony. Nasze działania zostały wsparte przez liczne maszyny oblężnicze, ulepszone dzięki pracom w Akademii Rzymskiej. Poza miastami Grecy stracili w tym rejonie dwa tysiące żołnierzy, podczas gdy nasza armia straciła mniej niż stu legionistów. Sprawdziliśmy również prywatny port na południe od Rzymu na dawnych ziemiach Augustulusów. Grecki właściciel po dokładnym przesłuchaniu przyznał, że szykował bazę wypadową dla wojsk ateńskich w przypadku ewentualnej inwazji na Rzym. Na przyśpieszonym procesie został stracony, a jego majątek przeszedł w posiadanie Republiki.

  Oczy Arturusa Klawiusza rozszerzyły się w jeszcze większym podnieceniu.

  - Ale to jeszcze nie wszystko! Zgodnie z rozkazem armia rzymska wylądowała na Sycylii. Kontyngent 8 000 zołnierzy rzymskich razem z 2 000 żołnierzy Dydony starł się czterotysięczną armią grecką i zmiótł ją z powierzchni ziemi przy minimalnych rzymskich stratach! Wysłaliśmy wyraźny sygnał wrogom i sojusznikom, jak wielki potencjał w nas drzemie. Podbicie Mesyny i Syrakuz było już tylko formalnością. Cały grecki obszar na Sycylii znajduje się pod tymczasową okupacją armii rzymskiej.

  Trybun wojskowy przełknął ślinę, wyciągając kolejną mapę.

  - Miasta sojusznicze Aten pomimo początkowego oporu i wobec sukcesów rzymskich na Sycylii zdecydowały się ogłosić neutralność i zezwoliły naszym wojskom na przemarsz. Sztab oczekuje na kolejne instrukcje w tym temacie.

  Kolejna mapa została wyciągnięta rozwinięta z rulona

  - Gaza padła i ateńska armia ruszyła w kierunku Aleksandrii, trwa oblężenie tego największego miasta tamtej części świata. Stan liczebny naszej armii to obecnie 35 000 żołnierzy i 250 okrętów wojennych. Flota i armia kartagińska po zabezpieczeniu Sycylii i Sardynii wyruszyła na oblężenia miast na morzach Jońskim i Egejskim. Rozmieszczenie naszych wojsk zostało również zaznaczone na mapie.

  - Dziękuję Arturusie Klawiusie, możemy przejść do deb... o co znowu chodzi?

  - A co z tym listem od Gordiana Maksyma?

  - Naprawdę musimy go tutaj czytać?

  - Czym różnimy się od barbarzyńców, jeżeli nie damy naszym oskarżonym prawa do obrony?

  = Ech.. no dobra, przeczytany zostanie teraz list Gordiana Maksyma skierowany do Senatu

  "Dobry wieczór! Coś się chyba popsuło i nie był mój list wyczytywany w senacie, więc napiszę to jeszcze raz. Wynik bitwy pod Caralis, to jest jakaś porażka. Ja myślę, że ten rzymski kurwa głupi senat, ta kurwa głupia banda imbecyli, która głosowała za pojmaniem mnie, to jest jakieś kurwa... nieporozumienie. Jeśli tyle dla was znaczy, jeśli tyle dla was znaczy, ludzie, takie zaangażowanie wojskowe jak moje, gdzie postawiłem moją rodzinę, moje życie prywatne, biznes, wszystko inne i dla was to znaczyło jedynie tyle że mnie pojmiecie w największych chwilach słabości, to was powinno się jebać kurwa! Tak się powinno was jebać, jak tylko was może jebać Kartagina! To Ateny was tak nie wyruchały, jak wyrucha was Kartagina. Aż was kukle kurwa będą swędziały, z bólu... To jest dramat kurwa! To jest dramat, że w tym antyludzkim państwie, w tym państwie, w którym pomysł kurwa na stworzenie odrębnego państwa by nie wywoływać bezpośredniej wojny z Kartaginą został uznany jako zdradę, nikt nie potrafił udowodnić że Gordian Maksym jest kurwa winny, zbezczeszczano moje imię. Nie pamiętacie już że ten człowiek ma 118 wyroków uniewinniających,że to sądowe kurwy powtarzam, sądowe kurwy, sądowe kurwy tego człowieka oskarżały bezpodstawnie i po latach uniewinniały. Że to nie jest czymś wartym tego by tego człowieka doprowadzić do forum. Będzie was Kartagina ruchała w dupę! Będzie was Kartagina dymała tak, jak was Ateny nigdy nie dymały!. Ta kurwa. ta mała pluskwa, jebana Dyndona śmieć- zniszczy was! Sumińskie kanie, rachonie, wieści z republiki - będą was kurwa odbierał smak życia! Wy kurwa idioci! Narodowi rzymscy idioci! Ja mam to w piździe kurwa! Bo straciłem już wszystko. Będę żył kurwa teraz na wasz koszt! Przy odrobinie szczęścia wypierdolę jeszcze dzisiaj... z Rzymu i będę się z was kurwa rzymskie frajery śmiał! Żeście takie głupie są! Tacy kurwa debile, którzy to kurestwo Kartagińskie wybrali! Nie na Ateny, nie na Gordiana, tylko na jakieś kurwy. Przez taką kurwę Rzymską. Przez was kurwa, chuje nic się w tym kraju nie zmieni, bo jesteście chuj warci! I trzeba was jebać, ruchać i na was zarabiać! Bo jesteście bandą narodowych kurwów nieudaczników! Rozumiecie to? A was kochani którzy głosowali za poparciem mnie, dziękuje Bo to garstka Rzymian! Garstka Rzymian dzisiaj jest to kilka osób, może kilkadziesiąt. Tak! Tak! Tylko to się kurwa w tej kurwie Rzymowi nadaje... Powiedzieć wam w ryj weźcie wy głupie chuje! Że jesteście prymitywami. Że kurwa, wasze pierdolone mieszki ze złotem, to jest wasz majestat- wasza godność! Robota kurwa w Senacie i mieszek ze srebrnikami - to Wy kurwa Senatorowie. Chuj z wami! Nie warto było kurwa, nie warto było zrobić nic, co by się ... Ach szkoda kurwa pisać, szkoda strzępić pióra, naprawdę niech was.... Słuchajcie! Ci którzyście głupie kurwy głosowali na Kartaginę, niech was szlag trafi- chuj warci jesteście. Antyrzymianami jesteście. Dobranoc

  - To było... inspirujące. Przechodzimy do debaty.

  -----------------------------------------------------------------------

  Lucius Licinius Lisaros - Optymaci: [komentarz Lisarosa niżej]

  Quintis Lusius Segestes - Popularzy: [komentarz Awerege niżej]

  Hardrabal Nufi - Noworzymianie**: Armia Rzymska udowodniła, że jest zdolna samodzielnie zaprowadzić porządek w regionie. Nasze stanowisko pozostaje takie samo jak miesiąc temu - należy wykorzystać oddalenie kartagińskiej floty i przejąć kontrolę nad stolicą Kartaginy, a głowa królowej Dydony uredukuje... udepry... udrę... kurde no, co tu jest napisane? UDEKORUJE. A głowa królowej Dydony udekoruje bramę miasta. Napisał Wam którego? A mówił? Cholera, mi też nie.

  -----------------------------------------------------------------------

  W tym wątku prowadzicie jedynie debatę nad propozycjami. Aby zgłosić własną, należy zebrać poparcie minimum 10 senatorów lub zgłosić ją jako przewodniczący lub rzecznik stronnictwa. Wszyscy zostaniecie zawołani również do głosowania.

  Przypominam również, że nie trzeba mnie wołać do komentarzy w debatach, śledzę wątki na bieżąco. Jeżeli nie masz pomysłu na imię w grze, skorzystaj z generatora

  (Noworzymianie to NPC i jest ich w Sejmie 17 (+3) - w odróżnieniu od innych NPC mogą głosować i robią to zawsze na początku głosowania zgodnie z instrukcjami od swoich mocodawców)

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  •  

   Octavianus Flavius Matho - niezależny

   Atakowanie Kartaginy to głupota i zdrada. Nie tylko naszego sojusznika, ale też i Rzymu. Zabicie Dydony nie spowoduje, że magicznie przejmiemy wszystkie jej tereny i armię. Rozpęta się niesamowity chaos, którego nie uporządkujemy, a dodatkowo stracimy sojusznika w wojnie o nasze być lub nie być. Dlaczego pomimo tylu próśb, Noworzymianie nie zostali jeszcze prześwietleni przez wywiad?!

   Zdajemy sobie sprawę, że Dydona ma plany wobec nas po skończeniu wojny z Atenami. Dlatego zamiast mordować na królową i liczyć na nie wiadomo co, dajmy wykrwawić się jej wojskom z Grekami. Zwlekajmy z głównym atakiem tak długo jak się da. Im słabsza Kartagina tym lepiej.

   Musimy powołać pospolite ruszenie i zwiększyć limit armii do 50000 tak szybko jak to możliwe, potrzebujemy tych żołnierzy.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (16)

 •  

  28 dni później vs 28 tygodni później - który lepszy?

  +: Freakz
 •  

  Senat Rzymski DEBATA 16D
  #lacunafabularniesenatrzymski
  (debata potrwa co najmniej do 07.07 g.22:00)

  -----------------------------------------------------------------------

  - Odczytany zostanie teraz list Gordiana Maksyma, dyktatora Caralis.

  Drodzy senatorowie, niepotrzebnie o mnie wspominacie i nieprzychylnie mówicie. (tak zakładam) Do końca życia zostanę rzymianinem, więc sprawa Rzymu nie jest mi obojętna, ale nie mogłem już znieść przekrzykiwania się na forum Romanum, oraz wiecznie niezadowolonych stetryczałych dziadków. Sam nie jestem już najmłodszy, ale gwarantuje wam że wigor i inteligencje mam dalej jak najmłodsi. Dlatego kieruje te słowa do równie oświeconych jak ja, wspomóżcie mi w tworzeniu pierwszego niezależnego miasta państwa, Sardynia to piękne miejsce, ale Kartagińskie orszaki nie chcą dać spokoju nawet neutralnym państwom. Dlatego apeluje o brak jakichkolwiek działań agresywnych na moją osobę, macie dość problemów zapewne.

  - Odczytany zostanie teraz list z władz Ateńskiej Gildii Kupieckiej

  Plugawi senatorowie Rzymu. Powinniśmy się spodziewać brudnych i niehonorowych zagrań z Waszej strony. Zatopienie naszego statku przez rzymską flotę tuż u wybrzeży Syrakuzów traktujemy jako bezczelną agresję na niezależny i legalny związek kupiecki. Ateńska Gildia Kupiecka podejmie działania, prowadzące do wymazania obecnego składu Senatu z historii świata.

  - Głos zabierze teraz trybun wojskowy Arturus Kla...

  Do sali wpadł zdyszany posłaniec, trzymający w ręku prawdopodobnie mapę, zwiniętą w rulon. Wbiegł na mównicę mimo oburzenia Gajusza Oktawiusza i krzyknął

  - PERYKLES ZAATAKOWAŁ NA SYCYLII! TRAPANI JEST OBLĘŻONE, A FLOTY PROWADZĄ WALKĘ U WYBRZEŻY MIAS...

  Po czym padł nieprzytomny po precyzyjnym prawym prostym, wymierzonym przez trybuna wojskowego w jego szczękę. Następnie bez słowa wszedł na mównicę.

  - Szanowni senatorowie. Proszę wybaczyć moją reakcję, ale razi mnie przenoszenie takiego zachowania do tak poważnego miejsca z, jak mniemam, rodzinego chlewu wysmarowanego łajnem. Przychodzę ze znakomitymi wieściami, ponieważ udało nam się po błyskawicznej i skoordynowanej akcji zatrzymać ponad trzydzieści osób na podstawie informacji, uzyskanych od Appiusza Protusa. Senat nie będzie jednak w stanie odnieść się więcej do jego sprawy, ponieważ cenzor zmarł wczoraj w nocy w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach. Najprawdopodobniej śmierć nastąpiła w wyniku obrażeń, otrzymanych w trakcie przesłuchań. Warto nadmienić, że stan pozostałych dwóch więźniów politycznych określany jest przez medyków jako "krytyczny", co jest efektem pogłębionych przesłuchań. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że ateńska siatka szpiegowska w Rzymie prawdopodobnie przestała istnieć. Na wniosek Optymatów dokonaliśmy również przeglądu murów miejskich i fortów w okolicy miasta - mogę Was uspokoić drodzy senatorowie, że dzięki odpowiednim nakładom na armię wszystkie fortyfikacje i struktury obronne są w pełnej sprawności, a sztab ma gotowy plan ewentualnej obrony miasta. Planowałem przedstawić raporty zagraniczne, jednak w związku z nowymi faktami - tu spojrzał na nieprzytomnego posłańca - zostaną one zaktualizowane i wrócę je przedstawić jutro.

  [następnego dnia]

  - Szanowni senatorowie. Mamy zaktualizowaną mapę ostatnich działań wojennych. Odbyły się dwie bitwy lądowe i jedna morska. W bitwie pod Gazą zdecydowane zwycięstwo odniosły wojska ateńskie. W bitwie morskiej pod Syrakuzami flota ateńska poniosła ciężkie straty w starciu z kartagińską i musiała się wycofać do Morza Jońskiego. W bitwie pod Trapani po krótkim starciu z Ateńczykami wojska kartagińskie wycofały się do obrony miasta. Trwają również greckie oblężenia Gazy i Trapani oraz kartagińskie Caralis. W kwestii traktatu z Dydoną, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od królowej i do Senatu należy decyzja, czy traktat jest legalny, czy też nie.

  Arturus podrapał się w tył głowy. Spojrzał na jeszcze jedną notatkę.

  - Wywiad odkrył również informacje o wydarzeniu, o którym wspominała Ateńska Gildia Kupiecka w ostatnim liście. Statek Gildii został zaatakowany przez piratów, rezydujących w centralnej części Morza. Piraci założyli rzymskie bandery i celowo zaatakowały statek u wybrzeży Sycylii, by Grecy mogli ich dostrzec. Nie wiemy, kto był inspiratorem tej mistyfikacji. Na pokładzie statku prawdopodobnie znajdował się ładunek z Łzami Hadesa, zrabowany przez piratów lub zatopiony wraz ze statkiem. Poszukiwania alchemika Parosa trwają.

  -----------------------------------------------------------------------

  Lucius Licinius Lisaros - Optymaci: [komentarz Lisarosa niżej]

  Quintis Lusius Segestes - Popularzy: [komentarz Awerege niżej]

  Remus Młodszy Augustulus - Abolicjoniści: [uwięziony]

  Hardrabal Nufi - Noworzymianie**: Ahem... Agresja Peryklesa, wymierzona w naszych niedoszłych sojuszników jest doskonałą informacją dla Rzymu. Podczas gdy wojska skupione są na walkach we wschodniej i centralnej części Morza, powinniśmy dyskretnie przetransportować wojska z portu w Genui i dokonać desantu pod Utiką, by następnie triumfalnie wkroczyć do stolicy i zamortyzo... zamar... co tu jest napisane? Aaa, zamordować! Zamordować królową. Tak.

  -----------------------------------------------------------------------

  W tym wątku prowadzicie jedynie debatę nad propozycjami. Aby zgłosić własną, należy zebrać poparcie minimum 10 senatorów lub zgłosić ją jako przewodniczący lub rzecznik stronnictwa. Wszyscy zostaniecie zawołani również do głosowania.

  Przypominam również, że nie trzeba mnie wołać do komentarzy w debatach, śledzę wątki na bieżąco. Jeżeli nie masz pomysłu na imię w grze, skorzystaj z generatora

  (Noworzymianie to NPC i jest ich w Sejmie 14 (zmiana +2) - w odróżnieniu od innych NPC mogą głosować i robią to zawsze na początku głosowania zgodnie z instrukcjami od swoich mocodawców)

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno
  pokaż całość

  źródło: mapawojna1.png

  •  

   Octavianus Flavius Matho - niezależny

   Ta mistyfikacja niestety przyspieszyła za bardzo i tak już nieuniknioną wojnę. Musimy oczyścić swój półwysep z ateńskich wojsk. Wnoszę o zaatakowanie Brentezjonu i Krotonu. Gdy się nam to uda, ruszyć częścią wojsk (5 000 żołnierzy) na Sycylię i wspomóc wojska Kartaginy.

   Jeśli szybko nie otrzymamy odpowiedzi od sojuszników Aten, uznać ich za wrogów i zmieść ich z powierzchni w rajdzie na Ateny.

   Dodatkowo nasza flota, z powodu swojej słabości, powinna przyjąć taktykę typowo obronną.

   Sprawę piratów pływających pod rzymską banderą, będziemy musieli narazie zostawić, ale na pewno do tego wrócimy, gdy wojna zacznie przybierać pozytywny dla nas kierunek.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (8)

 •  

  Septimus 5G - Podejmiemy próbę sprowokowania wojny między Atenami a Rzymem.

  -----------------------------------------------------------------------

  - Zapytam jeszcze raz, tym razem mniej grzecznie, co tam przewozicie?

  - DOBRZE, POWIEM WSZYSTKO TYLKO BŁAGAM, DOBIJCIE MNIE - marynarz nie miał już siły płakać i wyć z bólu, pragnął już jedynie śmierci

  - Twoje życzenie zostanie spełnione - wykrzywiłeś twarz, udając uśmiech - tak więc słuchamy

  - T-to są Łzy Hadesa. Zwykła trucizna, która podpalona wydziela trujący gaz. Zaledwie odrobina tej substancji po podpaleniu wytruje wszystkich na statku.

  - Komu wieźliście te beczki?

  - G.. grekom w Syrakuzach... błagam, nie męcz więcej... dobij...

  Skinąłeś głową, po czym zatopiłeś sztylet w piersi ostatniego żywego marynarza. Wesołe okrzyki Twojej załogi ucichły. Wszyscy spojrzeli na beczki z substancją, jakby zobaczyli Hadesa we własnej osobie.

  - Szefie, co teraz zrobią Grecy po zatopieniu ich poselskiego statku?

  - Widzieli rzymskie bandery z naszego statku z portu w Syrakuzach?

  - Widzieli szefie, musieli widzieć, przecież chcieli ruszyć za nami w pościg.

  Przeszedłeś się dookoła z rękami z tyłu. Reszta niezbyt pewnie spoglądała po sobie.

  - Chcieliśmy chaosu w regionie, to teraz będzie chaos w regionie. Ale czy musimy na tym poprzestać?

  Spojrzałeś na beczki z Łzami

  - Możemy wprowadzić jeszcze większy chaos. Możemy wytruć całe miasto i przejąc tyle towarów, ile nie tylko nie będziemy w stanie udźwignąć, ale i nie będziemy sobie w stanie wyobrazić...

  = Podobno Dydona ma pałac kilkaset metrów od portu w Kartaginie - zauważył jeden z piratów

  - Ateny przecież też nie są rozległym miastem - dodał drugi

  - Możemy wytruć urzędników na Sardynii i przejąć tam władzę... - zaproponował trzeci

  - Możemy też po prostu wylać Łzy do morza i zapomnieć o całej sprawie - przerwałeś - ale to nie jest dyktatura, wysłucham Waszych głosów i podejmiemy decyzję demokratycznie, jakakolwiek ona by nie była.

  -----------------------------------------------------------------------

  Przedstaw swoją propozycję decyzji lub zaplusuj istniejącą w komentarzu. Decydujecie co najmniej do 7.07 godziny 22:00, wygrywa najpopularniejsza decyzja.

  UWAGA! Wszyscy piraci wybierają jedną decyzję w formie głosowania! Decyzja większości ma wpływ na mniejszość!

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno
  pokaż całość

  •  

   @lacuna: Posiadanie tak potężnej broni, mając jeden statek nic nie da. Sprzedanie jej, zburzy równowagę między Rzymem, Atenami, a Kartaginą. W basenie Morza Śródziemnomorskiego nie będzie bezpiecznego miejsca. Z odłożonych oszczędności trzeba zacząć werbować innych piratów i najemników. A potem uderzyć na Maltę. Odpowiednia wyspa do przejęcia, a potem obrony jej, aż nasza flota i armia najemników się nie rozrośnie.

  • więcej komentarzy (8)

 •  

  Senat Rzymski DEBATA 13D
  #lacunafabularniesenatrzymski
  (debata potrwa co najmniej do 06.07 g.22:00)

  -----------------------------------------------------------------------

  - Proszę o spokój - Gajusz Oktawiusz nie mógł przestać bawić się swoim nowym dzwoneczkiem do uciszania senatorów. - Wiem, że ostatni miesiąc upłynął nam wszystkim jak cztery miesiące, ale mogę Was zapewnić, że Saturn nie majstrował przy Słońcu i obiegło ono ziemię trzydzieści, nie sto dwadzieścia razy. Korzystając z okazji witam nowych senatorów, pierwszy raz widzę taki nagły przyrost mandatów, ale oczywiście cieszy nas rosnący dobrobyt obywateli. Przeczytam najpierw list Teodora Antoniusza, przedstawiciela Zjednoczonej Gildii Rzymu i Ankony

  Szanowni senatorowie. Gildia dowiedziała się o problemach państwa i nie pozostanie bezczynna w sprawie zadłużenia. Oferujemy spłatę zadłużenia oraz otworzenie linii kredytowej w wysokości 5 000 000 sestercji. Zamiast odsetek proponujemy zwolnienie naszych flot i karawan z opłat portowych i myt na pięć lat oraz wyłączność na zaopatrywanie administracji republiki w nowozdobytych południowych miastach przez rok. Spłatę zadłużenia oferujemy w dogodnych ratach.

  Gajusz Oktawiusz przełożył na wierzch arkusz z następną wiadomością

  Szanowni senatorowie. Szpiedzy donoszą, że Dydona zajęła północną Sardynię, ale z niezrozumiałych nam przyczyn nie podbiła również Caralis, a jedynie ustawiła wojska w bezpiecznym obszarze od miasta. Po dokładnym zbadaniu sytuacji okazało się, że władzę w mieście przejął były senator Gordian Maksym. Zaprasza do siebie osadników oferując liberalne prawa i minimalne podatki. Według zwiadowców, miasta strzeże od trzech do pięciu tysięcy greckich najemników. Nie mamy żadnych informacji na temat dalszych planów króla Gordiana Maksyma. Oczekujemy stosownych instrukcji.

  - Co tam jeszcze mamy, dzisiaj dzień listów, chyba ludzie boją się do nas przychodzić po ostatnim uwięzieniu konsula... List od nowowybranego cenzora... imię niepodane, ciekawe.

  Szanowni senatorowie. załączam raport budżetowy za ostatni miesiąc. Zanotowaliśmy nadwyżkę w wysokości 6 000 000 sestercji. Z poważaniem.

  Mamy również dwa wnioski Abolicjonistów - pierwszy o zwiększenie armii z 25 000 do 50 000 żołnierzy i zbudowanie linii umocnień po drugiej stronie Adriatyku (wycenione na 2 500 000 sestercji), a drugi o negocjacje z sojusznikami Aten w celu pozyskania ich jako własnego sojusznika, zezwolenia na przemarsz wojsk lub obietnicy zachowania neutralności w przypadku starć Rzymian z Ateńczykami.

  -----------------------------------------------------------------------

  Lucius Licinius Lisaros - Optymaci: [komentarz Lisarosa niżej]

  Quintis Lusius Segestes - Popularzy: [komentarz Awerege niżej]

  Remus Młodszy Augustulus - Abolicjoniści: [uwięziony]

  Hardrabal Nufi - Noworzymianie: Yyy, no to my żeśmy tak pomyśleli, że w sumie to można by tak powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, którą można by, że tak powiem, nazwać takim jakby buntem chyba, nie? Ten senator czy tam król teraz to normalnie jaja sobie jakieś robi, nie? Trzeba go chyba dojechać wojskami no. Fajnie, że mamy pieniądze to możemy je sobie na coś wydać, może nowe drogi zrobimy w mieście czy coś. Aaaa, jeszcze ten dług i gildia, no spoko, podoba mi się pomysł. A armia to ja tam nie wiem, w wojsku nie byłem bo nie musiałem, mam chore kolano hehehehe.

  -----------------------------------------------------------------------

  W tym wątku prowadzicie jedynie debatę nad propozycjami. Aby zgłosić własną, należy zebrać poparcie minimum 10 senatorów lub zgłosić ją jako przewodniczący lub rzecznik stronnictwa. Wszyscy zostaniecie zawołani również do głosowania.

  Przypominam również, że nie trzeba mnie wołać do komentarzy w debatach, śledzę wątki na bieżąco. Jeżeli nie masz pomysłu na imię w grze, skorzystaj z generatora

  (Noworzymianie to NPC i jest ich w Sejmie 12 - w odróżnieniu od innych NPC mogą głosować i robią to zawsze na początku głosowania zgodnie z instrukcjami od swoich mocodawców)

  Zawołam Mirkolistami o normalnej porze.

  -----------------------------------------------------------------------
  Jeżeli nie chcesz widzieć postów tego typu, wrzuć tag #lacunafabularnieczarnolisto na czarno
  pokaż całość

  •  

   Octavianus Flavius Matho - niezależny

   Nie powinniśmy zapożyczać się u Zjednoczonej Gildii Rzymu i Ankony, wszystko zmierza w kierunku wojny z Atenami, więc długu i tak nie będziemy musieli oddawać. Przedłużajmy rozmowy z Ateńską Gildią Kupiecką i grajmy na czas.

   Musimy wysłać szpiegów do Caralis i dowiedzieć się dlaczego Dydona wstrzymała ofensywę, bez tej wiedzy trudno cokolwiek planować.

   Nie rozumiem kto i na jakiej podstawie wybrał nowego cenzora i dodatkowo utajnił jego imię. W taki sposób senat nie może działać, proszę o ujawnienie kto dokonał wyboru oraz o imię cenzora.

   Co do armii. Jej liczebność powinna wzrosnąć z 25 000 do 50 000, ale z umocnień powinniśmy zrezygnować, za duży koszt. Prowadźmy negocjacje z sojusznikami Aten, nawet jeśli tylko jeden zgodził się na nasze warunki, to byłoby warto. Zawsze jedna armia mniej do pokonania.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (12)

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika kolorowy_jelonek

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.