Krakus z dziada, pradziada... Żartuje, obrzydliwy słoik z Częstochowy.