Cześć i chwala płk. Godlewskiemu który ocalił Kraków. Na pohybel Tadeuszowi Bór-Komorowskiemu, człowiekowi który skazał na zagładę Warszawę.