Stańczyk – błazen nadworny, znany z ostrego dowcipu. Słynął z ciętego dowcipu, nie oszczędzał władców w ocenie decyzji politycznych, uważany był za wielkiego patriotę, człowieka wykształconego i zorientowanego na arenie politycznej. (poziom upadku #109 2 wrzesień 2017)

Osiągnięcia (4)