Doktor nauk prawnych, absolwent administracji oraz ekonomii UWr. Autor publikacji poświęconych podatkom i wydatkom publicznym. Niezłomny komentator patologii w finansach publicznych. Radny Wrocławia, członek komisji rewizyjnej i budżetowej.

Osiągnięcia (3)