Ludzie dzielą się na tych, którzy kończą mówić to co zaczęli i na