Ludzie dzielą się na tych, którzy kończą mówić to co zaczęli i na

Osiągnięcia (6)