Nie ufaj nikomu, kto z przekonaniem używa zaimka "my".