Czy lubię dziewczynki z warkoczykami? A czy dzik s*a w lesie?

Osiągnięcia (4)