•  

  Ciao ragazzi! Oggi cominciamo a studiare/ ripetere la grammatica italiana! #gramatykawloska
  Zaczniemy od nielubianej przeze mnie rzeczy - rodzajników ( ͡° ʖ̯ ͡°)
  We włoskim mamy dwa typy rodzajników- określony i nieokreślony (L'articolo determinativo/ indeterminativo)

  RODZAJNIK OKREŚLONY:
  KIEDY UŻYWAMY?
  Rodzajnika określonego używamy:
  1) kiedy określamy rzecz, osobę itd., którą przyjmujemy już jako znaną (z kontekstu), o której była mowa wcześniej (Ecco! Questa e' la mia amica!);
  2) przed rzeczownikami abstrakcyjnymi (np. zło, dobro, mądrość, lenistwo...);
  3) przed rzeczownikami oznaczającymi tworzywo, żywioł lub surowce naturalne (l'oro - złoto);
  4) przed rzeczownikami, które określają kategorię, gatunek lub zbiór (Il cane e' un animale popolare);
  5) przed nazwami regionów, państw i kontynentów, rzek, gór, jezior, wulkanów, dużych wysp (La Lombardia/ la Sicilia);
  6) przed rzeczownikami określającymi rzeczy jednostkowe w przyrodzie (np. il sole - Słońce);
  7) z zaimkami dzierżawczymi (la mia borsa - moja torebka);
  8) ze stopniem najwyższym przymiotnika (E' il piu' alto ragazzo - jest najwyższym chłopakiem);
  9) w przypadku nazwiska w liczbie mnogiej (i Rossi - państwo Rossi).

  KIEDY JAKI?
  Rodzaj żeński
  Jeśli rzeczownik kończy się literą ''-a'' --> LA (la borsa - torebka)
  UWAGA! Wyjątki: la frase (zdanie), la canzone (piosenka)...
  Jeśli rzeczownik kończy się literą ''-a'' i rozpoczyna samogłoską --> L' (l'aria - powietrze)

  Rodzaj męski
  Jeśli rzeczownik zaczyna się: S pura, czyli spółgłoska + samogłoska ALBO fr/ tr/ gr... --> IL (il sole- słońce/ il fratello- brat)
  Jeśli rzeczownik rozpoczyna się: s impura, czyli spółgłoska + spółgłoska --> LO (lo schermo - ekran)
  Jeśli rzeczownik rozpoczyna się samogłoską --> L' (l'orologio - zegarek)

  ----------------------------------

  RODZAJNIK NIEOKREŚLONY:
  Rodzajnika nieokreślonego używamy:
  1) kiedy określamy cechę nieznanej osoby lub przedmiotu, nawet jeśli przymiotnik wyrażający tę cechę jest domyślny (np. Mirek e' un ragazzo strano);
  2) kiedy może podobnie jak rodzajnik określony wskazywać na kategorię lub gatunek (Un dottore deve studiare tanto);
  3) w połączeniu z rzeczownikami policzalnymi, kiedy nie mamy na myśli konkretnego przedmiotu (Mangiare una mela non è abbastanza per non avere fame).

  KIEDY JAKI?
  Rodzaj żeński
  Jeśli rzeczownik kończy się literą ''-a'' --> UNA (una borsa)
  Jeśli rzeczownik kończy się literą ''-a'' i rozpoczyna samogłoską --> UN' (un'aria)

  Rodzaj męski
  Jeśli rzeczownik zaczyna się: S pura, czyli spółgłoska + samogłoska ALBO fr/ tr/ gr... --> UN (un sole)
  Jeśli rzeczownik rozpoczyna się: s impura, czyli spółgłoska + spółgłoska --> UNO (uno schermo)
  Jeśli rzeczownik rozpoczyna się samogłoską --> UN (un orologio)

  -----------------------------------

  Dorzućmy teraz liczbę mnogą:
  Rodzaj żeński:
  a) UNA / UN' --> DELLE
  LA / L' --> LE

  Rodzaj męski:
  a) UN --> DEI
  IL --> I
  b) UNO / UN --> DEGLI
  LO / L' --> GLI

  POLECAM:
  http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/esercizi_gli_articoli/esercizi_gli_articoli.php
  http://www.italianonline.it/articoli5.htm
  https://www.italianoinonda.net/e064.shtml
  https://wloski.ang.pl/gramatyka/spis-tresci
  http://www.wloski.slowka.pl/testy,rodzajnik-okreslony,tw,71,126.html
  http://passaparola.pl/tag/wloski-cwiczenia/

  #wloskinawykopie - mój tag do obserwowania ciekawostek na temat włoskiego i Włoch
  #jezykiobce #wloski #naukajezykow
  pokaż całość

  źródło: RODZAJNIKI.jpg

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika lucabianco

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Popularne tagi lucabianco

Osiągnięcia (4)