Im bliżej wyjścia z matrixa jesteś, to tym bardziej agresywny się staje!