Pierwszym krokie​m do katastrofy ​jest moment, kie​dy siła argument​ów zamienia się ​w argument siły.​

Osiągnięcia (1)