Obserwować najlepszych. Czytać dokładnie. Komentować najcelniej. Żartuje, som plusy to plusować ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Osiągnięcia (7)