Przepraszam za znajomość języka polskiego, ale tylko za to.

 •  

  #muzykarosyjska #muzyka #pytanie #poezja

  62. I am still going to write a piece on polish music. But I'd like to be sure that I did not miss anything in a last post I was asking you to direct me toward some concert video where the club sing along with polish artist. I got nothing so may be there is none. Today I'll ask you if you know some youtubers who makes homemade covers on guitar of polish currently popular song.

  As a confession I'll tell you that I'm not so fond of russian popular music after 2009. There is some fine artist, but on a whole it is a quite barren period of time musicwise. I prefer listen to new hits in covers. For example like that:

  Макс Корж - Пьяный дождь cover by Лера Яскевич

  Nadal zamierzam napisać odcinek o polskiej muzyce. Ale chciałbym mieć pewność, że niczego mi nie umknęło, w ostatnim Wpisu z prośbą o skierowanie mnie na teledysk z koncertu, w którym klub śpiewa razem z polskim artystą nie było odpowiedzeń, więc być może nie ma taki rzeczy. Dziś zapytam cię, czy znajcie jakichkolwiek YouTuberów, którzy robią domowe covery na gitarze polskiej obecnie popularnej piosenki.

  Przy okazji, ta Rosjanka jest naprawdę dobra.

  Есенин - Письмо к женщине cover by Лера Яскевич
  pokaż całość

  źródło: olympic(1).jpg

 •  

  #ankieta #pytanie #dziendobry #glupiewykopowezabawy
  61. Jak Mirki się czujecie wobec Rosji.

  Czytałem komentarze pod znalezisko Rosja wykluczona z letnich igrzysk olimpijskich w Tokio i zimowych w Pekinie aby zrozumieć te +1050 dodane plusy, czyli to uznanie ważności tej wiadomości albo potwierdzenie radości Polaków do kolejnego rosyjskiego nieszczęścia.

  Wielu użytkowników powiedziało mi, że nie mogę prawidłowo oceniać ich uczuć, dopóki nie przyjeżdżam do Polski bowiem musi zobaczyć na własne oczy. Ale mamy to, co mamy. Więc dzisiejsze pytanie:
  pokaż całość

  źródło: elektrowoz.jpeg

  Jak oceniasz swoje podejście do Rosji w porównaniu ze średnią na Wykopie?

  • 17 głosów (85.00%)
   bardziej pozytywne
  • 3 głosy (15.00%)
   bardziej negatywne
 •  

  jak się nazywa to zjawisko w języku polskim (które się chyba z rosyjskiego wywodzi), że mówi się miękkie si zamiast ś i ci zamiast ć itd np "sję" "cjebie" itd
  wydawało mi się że to było cjekanie ale google nic mi nie pokazuje
  #jezykpolski #jezykrosyjski #jezykiobce

 •  

  Czy w języku rosyjskim słowo krab (краб) znaczy rak? Chodzi mi o slang, czy jest tak samo jak w Polsce - np. "oo ale rak" czy ma tylko jedno znaczenie?

  #rosyjski #rosja #jezykrosyjski

 •  

  Miraski, czy ktoś wie lub ma pomysł co to/do czego to? Z prawej strony jest taki dynks na pionowej dźwigni. Ten odważnik można złożyć w pół. Ale co to to, nie mam pojęcia. Jest coś napisane cyrylicą, ale na licznik geigera to nie wygląda ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  #pytaniedoeksperta #pytanie #rosyjski #niewiemjaktootagowac

  źródło: Dynks.jpg

 •  

  #kosmos #historia #geopolityka

  60. Sometimes ago I was asking you to answer a question - what is your opinion on Do americans were on a moon, or not. Although I was asking in three different communities it is seems that answer is almost unanimous - 95% of poles believe or convinced that americans were on the moon. It is quite high a number. For me personally it would seem healthier to have a 10-15% percent of dissent. But who am I to talk, since in Russia, I think, the same question will result in 50/50 split.

  The evolution of how the opinions of russians on this question were changing I've been watching before my own eyes. At the beginning of 2000s it was the same as in Poland now for 95% of population it wasn't even a question but a textbook fact, and also as everywhere there is always those 5% marginal of conspiracy theorists. What happened next. You will say that here comes Putin and the return of soviet propaganda machine made russians to believe every lie they see from tv. Actually it was in some sense the opposite.

  After the independent tv stations, radio, press were closing one after another. More and more people in Russia were turning to the internet. We can even argue that Russia was ahead in this world trend - that more and more citizens, including western countries and US, have their doubts about so called mainstrem media, and, if the theme is interesting to them, begin to thoroughly factcheck any presumably widespread opinion.

  Since, it is still an tag about kosmos, I'll make a short break to entertain you by some odd fact in American space program. In june of 1969 NASA launched a Biosatellite 3, with a macaca monkey Bonny on an Earth-orbit. The intent was a 30 day flight, but Bonny was returned to Earth after only 8.8 days, during the flight its life processes begun too quickly deteriorate, day after poor animal died. But scientist recived an important results on brain, cardiovascular, behavioural effects of a long fly in space. You would think that this vital for space exploration experiment was continued, and some times later americans will launch another animal to try to achieve a more prolonged result. Not a chance, the program was closed. And apparently NASA desided not waste money on monkeys. A month later in july 1969 we have an 8 day mission with human beings on board.

  It is of course, just one of facts, and they all would not avail to something revelatory, would not it be for the fact more and more apparent to all that lately on a world scene americans not seems to be the most trustworthy source of information. Sic transit gloria mundi.

  And to finish todays post a question:
  Which national TV station is more damaging to the brains of their respected citizens?
  <be careful this question have a trap, who knows what it is wellcome to comments.>

  1. TV Polonia
  2. Russia Today
  3. Ukraine 112

  W postu 47. prosiłem cię o odpowiedź na pytanie - Jaka jest twoja opinia na temat tego, czy Amerykanie byli na Księżycu, czy nie. Chociaż pytałem w trzech różnych społeczeństwach, wydaje się, że odpowiedź jest prawie jednomyślna - 95% Polaków wierzy lub jest przekonany, że Amerykanie byli na Księżycu. To dość wysoka liczba. Dla mnie zdrowsze wydaje się mieć 10-15% procent tych kto myślą naprzeciwko. Ale kim ja tu jestem, ponadto że w Rosji to samo pytanie spowoduje podział 50/50.

  Ewolucję tego, jak zmieniają się opinia Rosjan na to pytanie, obserwowałem na własne oczy. Na początku XXI wieku było tak samo, jak teraz w Polsce - dla 95% populacji, nie było to nawet pytanie, ale fakt z podręczniku, no i wszędzie jest zawsze 5% koneserów teorii spiskowych. Co poszło nie tak od tamtego czasu? Powiesz, że przychodził Putin, a powrót radzieckiej maszyny propagandowej sprawił, że Rosjanie uwierzyli w każde kłamstwo, jakie widzą w telewizji zwłaszcza wobec stanów. W rzeczywistości, mam na myśl, było w pewnym sensie odwrotnie.

  Po tym, jak niezależne stacje telewizyjne, radio, prasa zamykały się jedna po drugiej. Coraz więcej osób w Rosji korzysta z Internetu. Możemy nawet argumentować, że Rosja wyprzedziła ten światowy trend - że coraz więcej obywateli, włącznie z krajami zachodnimi i USA, ma wątpliwości co do tak zwanych mediów mainstream'u i, jeśli temat jest dla nich interesujący, oni zaczyna dokładnie przeprowadzić swoje własne badania.

  Ponieważ wciąż jest to tag kosmosu, zrobię krótką przerwę, aby cię zabawić jakimś dziwnym faktem w amerykańskim programie kosmicznym. W czerwcu 1969 r. NASA wypuściła Biosatellite 3 z małpą Macaca Bonny na orbicie Ziemi. Zamierzeniem była 30-dniowa misja, ale Bonny został zwrócony był na Ziemię już po 8 dniach, podczas lotu go procesy życiowe zaczęły się zbyt szybko pogarszać, dzień po wylądowaniu biedne zwierzę umarło. Ale naukowcy otrzymali ważne wyniki dotyczące mózgu, układu sercowo-naczyniowiego i behawioralnego przez długie misji w kosmosie. Można by pomyśleć, że ten ważny eksperyment dla eksploracji kosmosu był kontynuowany, a później Amerykanie wypuszczą inne zwierzę, aby spróbować osiągnąć dłuższy lot. Nie ma szans, program został zamknięty. Najwyraźniej NASA nie chciała marnować pieniędzy na małpy. Miesiąc później, w lipcu 1969 roku, mamy 8-dniową misję z ludźmi na pokładzie.

  Jest to oczywiście tylko jeden z faktów, a oni wszyscy nie skorzystaliby z czegoś odkrywczego, czy nie byłoby to faktem, teraz bardziej i bardziej oczywistym dla wszystkich, że ostatnio na scenie światowej Amerykanie nie wydają się być najbardziej wiarygodnym źródłem informacji. Sic transit gloria mundi.

  Aby zakończyć dzisiejszy odcinek, zadam pytanie:
  Która krajowa stacja telewizyjna bardziej szkodzi mózgom ich odpowiedni obywateli?
  <bądź ostrożny, bo to pytanie ma pułapkę, kto wie, witam w komentarzach.>

  1. TV Polonia
  2. Russia Today
  3. Ukraine 112
  pokaż całość

  źródło: bus stop.jpg

  +: Trojden

  Która krajowa stacja telewizyjna bardziej szkodzi mózgom ich odpowiedni obywateli?

  • 10 głosów (43.48%)
   TV Polonia
  • 13 głosów (56.52%)
   Russia Today
  • 0 głosów (0.00%)
   Ukraine 112
 •  

  Który naród jest wiele pobożny?

  • 6 głosów (14.63%)
   Polacy
  • 2 głosy (4.88%)
   Rosjanie
  • 3 głosy (7.32%)
   Jeśli mówimy o religii jako czymś dobrym to Polacy
  • 2 głosy (4.88%)
   Jeśli mówimy o religii jako czymś złym to Rosjanie
  • 28 głosów (68.29%)
   Odpowiedź dla upartych: nie ma Boga
 •  

  #jezykpolski #rosyjski #ankieta

  58. Jak zawsze w weekend'u zobaczyłem wielu różnych polskich YouTube'iercew. Na przykład Pasart a Omnomnom . I przyszło mi do głowy, że nie słyszę żeby oni mówili ł jak angielski w. Wszystkie podręczniki próbują przekonać mi że ja powinien wymawiać w zamiast twardego l kiedy baczę ł. A zrobienie inaczej byłoby wielkim błędem. Nie jestem już taki pewien, więc pytanie.

  Lub mogę poradzić, jakichkolwiek YouTuberów, którzy używają właściwej polszczyzny.
  pokaż całość

  źródło: mirage3.jpg

  Jak używasz swojego języka?

  • 4 głosy (100.00%)
   Jestem normalny i gdzie ł mówię twardu l
  • 0 głosów (0.00%)
   Jestem estetą i gdzie ł mówię w
 •  

  #muzykarosyjska #muzyka #rosyjski #pytanie

  57. Best russian pop-singer 2018.

  Dziś przedstawiam wam piosenkarki Monetoczka<groszik>, ona obecnie najlepsza i to nie tylko moja opinja

  To wideo z koncertu w klubie: Monetoczka - Post-Post

  W tej piosence historia o dziewczyna, która rezygnuje z uniwersytetu. Ponieważ jej najlepszy przyjaciół kazał jej to zrobić. Ona prosi rodziców o wybaczenie, prosi rząd przebaczyć ją, ponieważ ona jest tak złą obywatelką. Wokół róże kwitną ale ona żałuje że modernizm skończył się. A więc teraz ona jest tylko postironiczna dziewczynka.

  Pełny tekst dla miłośników rosyjskiego pod

  pokaż spoiler Целовались студенты, распускались тюльпаны, чик-чирикала там и тут
  Я забрала документы, поругалась с деканом, мам, я бросила институт
  Это мне сказал сделать Слава - мой хороший друг
  Чемодан, вокзал, поезд Москва-Екатеринбург
  Неучтенная девочка где-то в городе шастает
  Без аккаунта в фейсбуке, без диплома и паспорта
  Берегись государственность, сокрушайтесь правители, извините родители
  И от радости светится неучтенная Девочка,
  бесполезное звеньеце, тупиковая веточка.
  Я тебе не рабыня системы, зацелуй мне волосы... ой, синие, синие
  Кола, шум берез, в моде рэп и менуэты
  Сартр это не всерьез. Модернизма больше нету
  Не наврали про невроз этикетки сигареты
  Я такая пост-пост, я такая мета-мета
  Я такая пост-пост, я такая мета-мета.
  Я такая пост-пост, я такая мета-мета.
  Распускаются розы, для чего ж вы занозы, возвращайте аттестат
  Вы верните мне юность, вы верните мне слезы, а бумажки пускай лежат
  Разлетятся пусть по столу, напомнят обо мне
  Оставляю кипу заслуг и вмятину в стене
  Разыщу я однушку, нарисую татушку и уеду в Санкт-Петербург
  Я устроюсь в Афишу, разгорится кострищем зависть бабушкиных подруг
  Это мне сказал сделать Слава - мой хороший друг
  Чемодан, вокзал, поезд Москва...
  Кола, шум берез, в моде рэп и менуэты
  Сартр это не всерьез. Модернизма больше нету
  Не наврали про невроз этикетки сигареты
  Я такая пост-пост, я такая мета-мета
  А завершение я ещё не придумала...


  Chciałbym, żebyś zauważyli na to co auditorium śpiewaje razem z nią, pomimo że tekst jest bardzo skomplikowany. Ona jest naprawdę bardzo popularna. Pare innych filmów z koncertu:

  Monetoczka - Russkij kowczeg

  Monetoczka - Mama, ja nie ziguję

  W pierwszym na przyśpiewu nastolatki zaczyną intonować Rossija-Rossija. W drugimi zaskoczono to że to pierwsza rzeć z którą ona zostala znana <zigować oznacza zrobić salutu Heil Hitler>

  Chciałbym napisać coś o polskiej muzyce, ponieważ tak dużo jej słuchałem na youtube. Ale nie chciałbym w tym razie tracić czasu na komentarze w stylu polska muzyka popularna nie jest taka zła, troll i td. Nie jestem taki pewien, może się mylę. Więc jeśli ktoś będzie taki miły to może dodać przykłady kiedy sala śpiewa razem ze zespołem albo tekst jest wiele skomplikowany niż twoi oczy zielony oszałony.
  pokaż całość

  źródło: tropic.jpg

 •  

  #rosyjski #rosja

  56. Polacy, nigdy nie rozmawiajcie z Rosjanami.

  Поляки, никогда не разговаривайте с русскими.

  (1)Никогда не разговаривайте с русскими. Перефразируя выражение из популярного в Польше "Мастера и Маргариты" Булгакова. Никогда не разговаривайте с русскими, это незнакомцы. И эти незнакомцы опасны. Вы думаете вы их знаете, но всё что вы знаете это детские сказки из подставувки, или сведения почерпнутые из киноновел. Вы ничего не знаете и всегда ошибаетесь в общении с ними. Первая и самая главная ошибка это вообще начинать общение. Русские это бездна, это огромная чёрная бездна которую вы пытаетесь загородить ширмой злых карикатур, злых и поэтому бездарных. А когда вы заглянете за неё вы просто не найдёте обратного выхода. Бегите, глупцы, забудьте о нас навсегда, живите в своей доброй европейской сказке, которую вы так долго ждали. И никогда не смотрите на Восход. Там в лёгкой дымке утреннего тумана, обманчивого как всё в России, колыхается ужас, там источник польского безумия, который третий век корёжит мозги лучшим из поляков. От вас же он просто не оставит и следа.

  (2)Выкопчане всегда ошибаются в общении со мной. Во-первых, конечно, они не понимают кто перед ними. Это беда всех анонимных форумов, но всё же немалую роль играет и то, что у вас есть шаблон среднего русского. Да, в среднем русские чуть глупее поляков. Но если русский общается на польском форуме, одно это само по себе значит, что он по-крайней мере владеет двумя иностранными языками. Только это уже делает его умнее 95% публики. Если вы почитаете, что я пишу, то вы поймёте, что я умнее 99%. И на фоне этого факта начинается цирк освоивших грамоту: сначала выучи польский, пиши на человеческом, ха-ха он сделал три литерувки, ну вобщем, студенты потешаются над смешным акцентом приглашённого иностранного профессора. Выглядит немного глупо, но ладно дети ж.

  (3)Дальше у некоторых юзеров появляется желание пошутить. Ну ок, я сам не чужд хорошей подколки. Но и тут досадный промах, благодаря тому, что вы имеете в голове неправильный картонный шаблон. Каждый третий говорит про какие-то онучи. Я не знаю что это такое, полагаю что-то среднее между портянками и лаптями. Ну ладно, ответил одному наугад, что-то типа твоя мамка их уже постирала. Что с человеком произошло, это было больно смотреть. Сошёл с катушек: 10 комментариев ругани и проклятий - не подходи к моей матери ... грязная советская сволочь ... вешать, расстреливать, выпускать кишки. Вобщем человек с одного ответа в том же духе мгновенно потерял лицо и дезинтегрировался, эти коментарии потом даже потёрли, чтобы совсем уж не позорить парня. Вобщем поляки вы кого перехамить то хотите, русских? По вашему же собственному стереотипу у русских хамство в крови, так зачем нарываться на заведомый проигрыш. Знаете кто русских может перехамить - украинцы, там да параллельная реальность и вообще люди без берегов. Но вы то куда лезете?

  (4)Ну ладно, одно попробовали, другое попробовали, а человек всё равно на все заходы бодро отвечает, и ничем его прищучить не получается. Тогда у поляка рождается очередная светлая мысль - у него потому всё так хорошо получается, потому что он тролль. Ну правда же, не может же русский у поляка на польском сайте в споре выигрывать. Ну как такое можно серьёзно подумать. Нельзя. Значит это тролль, всё это не серьёзно, и не считается. Победа снова за нами. Но позвольте, какой же я тролль. Я прямо с самого начала сказал, что я русский из России, ну, я выражаю русскую точку зрения, что совершенно естественно, при указанных обстоятельствах. Ну и где здесь троллинг? Я не представляюсь жителем Слупска. Я не пишу того, что не думаю. Если некоторые мысли, типа что русские не такие уж и плохие, считаются в Польше крамолой и признаком душевного расстройства, и следовательно троллингом. Ну поздравляю, только я то тут причём?

  (5)На этом этапе одному школьнику пришла в голову идея бороться со всей этой русской чёрной магией радикальными средствами. Он начал подговаривать ребят зглошать мои посты модераторам. Пару моих комментариев действительно удалили. Ну и чего, я написал человеку и объяснил ему что он на самом деле только что сделал. Он, на самом деле, просто написал обычный донос в администрацию. Донёс на рядового человека. То есть жил себе маленький поляк, считал себя нормальным человеком, даже хорошим. А вот повстречал русского, простого русского. И написал на него донос. Ну и кто он теперь, по всем понятиям крыса, ничем не лучше тех, кто писали доносы в сталинские времена. И теперь ему с этой мыслью о себе жить (кстати я не обижаюсь, возвращайся, общайся, мало ли чего в жизни не бывает). Вобщем, никогда не разговаривайте с русскими. Ну их в баню. Себе дороже. Со мной можно. Я добрый, ну как добрый, добродушный.

  (jeśli ktoś z #rosyjski chce tłumaczyć, wy możecie wziąć po jednemu akapitowi każdemu, i zrobić to)
  pokaż całość

  źródło: mi1.jpg

  •  

   @AgentGRU: Почему в Польше? В России в Вятке.
   Не то чтобы никогда не был, а и вообще ни разу в жизни поляка не видел.
   Четвёртый месяц учу язык просто так.
   А вы в России стажировались?

   Dlaczego w Polsce? W Rosji W Wiatce.
   Nawet nigdy nie byłem, ale i w ogóle nigdy w życiu nie widziałem Polaka.
   Czwarty miesiąc uczę się języka, bez powodu.

   źródło: mi8.jpg

   +: svetla
  •  

   @AgentGRU: Ну, теперь с безвизом ещё съездишь.
   Слупск это наиболее по-русски звучащее название польского города. Вот например, Быдгощ я думал мужского рода, пока не услышал в предложении.
   Спасибо. Главная проблема, что не существует нормального польско-польского онлайн словаря.

   źródło: mi9.jpg

  • więcej komentarzy (16)

 •  

  matka przyniosła śniadanie, zjebałem ją że nie odkroiła tego zielonego i się popłakała #przegryw

  źródło: comment_FZKhNtIk1QzFThpn8l7xIq3YAcQkzx9f.jpg

 •  

  NASA kończy współpracę z rosyjskim Roskosmosem.
  Jakiś czas temu pisałem, że sytuacja w rosyjskim przemyśle kosmicznym nie jest zbyt wesoła link. Dezorganizacja, korupcja i braki kadrowe to chleb powszedni. A jakby tego było mało, niedobrzy jankesi właśnie postanowili zerwać umowę w sprawie transportu amerykańskich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS)

  Wiceprezydent USA Michael Pence powiedział, że do marca 2020 r. Stany Zjednoczone wyślą astronautów swoim własnym załogowym statkiem kosmicznym, przez co rosyjski MS Union stanie się zbędny.

  Powody do zakończenia współpracy są dwa. Po pierwsze "rosnący problem jakości w rosyjskim programie kosmicznym" (Co za niespodzianka!). Po drugie koszty. Za jedno miejsce na statkach Sojuz, Rosjanie życzą sobie 85 milionów dolarów. Amerykanie zdecydowali, że dużo lepiej będzie przesiąść się na statek kosmiczny Dragon, należący do firmy SpaceX i płacić zaledwie 55 milionów dolarów za miejsce.

  Warto jeszcze tylko dodać, że dzięki tej współpracy (od 2011 roku) Roskosmos zarobił aż 4 miliardy dolarów. Jak zatem widać rezygnacja NASA z lotów rosyjskimi Sojuzami będzie ich drogo kosztować.

  https://lenta.ru/news/2019/12/04/iss/

  #rosjawstajezkolan #rosja #kosmos #astronomia
  pokaż całość

  źródło: icdn.lenta.ru

 •  

  Powspominajmy( ͡º ͜ʖ͡º)

  Jak byliście mali, to co robiliście by zachęcić Mikołaja do odwiedzin?

  1. Pisałem/am listy
  2. Renifery karmiłem/am marchewką zostawiając na oknie.
  3. Zostawiałem /am otwarte okno.
  4. Czysciłem/am komin.
  5. Zostawiłem /am włączone światło
  6...własne odpowiedzi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #glupiewykopowezabawy #swieta #mikolaj #prezent #prezenty pokaż całość

 •  

  Strony/ Serwisy które zdobyły popularność w internecie ale nie lubicie ich używać.

  Zaczynam: ebay

  #glupiewykopowezabawy #internet

  +: szzzzzz
 •  

  Każdy kto skomentuje ten wpis dostanie ode mnie plusa i zostanie dodany do obserwowanych.
  Odkręcamy kran z plusami. Przez kolejne 20 dni do Wigilii plusujemy się nawzajem bez ograniczeń i dodajemy do obserwowanych.

  #glupiewykopowezabawy aby zgarnąć więcej obserwuj #dni20plusowania
  #heheszki

  źródło: 20dni.jpg

  +: mobutu2
 •  

  #rosja #polska #historia #geopolityka

  53. Little nations nationalism. (Katyń - 1)

  Every little nation has its own grand sacrifice. Which justifies this nation existence as an independent state. "Never again" - they say in Jerusalem. Why Yugoslavia should not exist, but invented from the scratch Bosnia should. Are you crasy, do you forget Srebrenica? So this story repeats itself again and again.

  It is better that this foundational sacrifice be anonimous and on a grand scale. 6 mln jews in Holocaust, 6 mln ukranians in Holodomor. How after this horrible events jews or ukranians will not have an independent state. The thing that in this nations rhetoric is the only one which would guarantee that this never repeats.

  Why should such an obscure black spot on a map as a Kosovo exist? The only argument for its existence is the blood of the martyrs. You think that South Sudan came into existence only to isolate oil deposits from the central government. No, are you insane, it is to save nations of south from bloody northern barbarian. It is a standard in a contemporary world. At least for a little asian nations, and of course Balkans, but, if you think, in XIX century, Balkans were considered an Asia anyway.

  Big nations have their own sacrifices, sacrifies with blood and in a great number. The nationhood never comes easy. But, you know, sacrifies of great nations are of a slightly different kind. They are not presented as martyrs they are praised as heroes. French soldier, italian rebel, even spanish guerilla fighters, who lost and were shot in droves, they are not victims.

  Are you thinking that germans are happy, that american and british press promote an idea of mass violence against german women by russians. No. They see it for what it is - an a hostile attempt to stick a label of little nation on their back. Because little nations in our world always must parade with a label "I am a victim" on their forehead.

  (it is the first part of my argument, as I'm trying to adress the main complainе of poles toward russians, no need to see a profile I'm a russian, as of now my mastery of polish is limited to ability to read your answers, nevertheless some AI assisted translation is also bellow)

  Nacjonalizm małych narodów. (Katyń - 1)

  Każdy mały naród ma swoją wielką ofiarę. Co uzasadnia istnienie tego narodu jako niepodległego państwa. „Nigdy więcej” - mówią oni w Jerozolimie. Dlaczego Jugosławia nie powinna istnieć, ale wymyślona Bośnia powinna. Czy jesteś głupi, zapominasz Srebrenica? Ta historia będzie się powtarza znowu i znowu.

  Lepiej, aby ta fundamentalna ofiara była anonimowa i na wielką skalę. 6 milionów Żydów w Holokauście, 6 milionów Ukraińców w Hołodomorze. Jak po tych okropnych wydarzeniach Żydzi lub Ukraińcy nie będą mieli niezależnego państwa. Rzeczy, która w retoryce tych narodów jest jedną, która gwarantuje, że to się nigdy nie powtórzy.

  Dlaczego taka ciemna plama na mapie ma istnieć jak Kosowie? Jedynym argumentem za jego istnieniem jest krew męczenników. Myślicie, że Sudan Południowy powstał tylko po to, by odizolować złoża ropy od rządu centralnego. Nie, jesteś szalony, ma ocalić narody południa przed krwawym północnym barbarzyńcami. To standard we współczesnym świecie. Przynajmniej dla małych narodów azjatyckich i, oczywiście, Bałkanów, ale, jak myślisz, w XIX wieku Bałkany i tak były uważane za Azję.

  Wielkie narody mają swoje ofiary, ofiary krwawy i wiele. Być narodem nigdy nie przychodzi łatwo. Ale, wiesz, ofiary wielkich narodów są nieco innego rodzaju. Nie są przedstawiani jako męczennicy, są chwaleni za bohaterów. Francuski żołnierz, włoski buntownik, nawet hiszpańscy partyzanci, którzy stracili i zostali zastrzeleni w wielu liczbach, nie są ofiarami.

  Czy myślisz, że Niemcy są szczęśliwi, że amerykańska i brytyjska prasa promuje ideę masowej przemocy wobec Niemek przez Rosjan. Nie. Widzą to po swojemu - jak wrogowie próby naklejenia na nich etykiety małego narodu. Ponieważ małe narody w naszym świecie zawsze muszą paradować z napisem „Jestem ofiarą” na czole.
  pokaż całość

  źródło: szaramyszka2.png

 •  

  Hematogen - technicznie rzecz biorąc, jest to produkt leczniczy, nie słodycz, choć zawiera cukier, wanilię i mleko skondensowane, które nadają mu kruchą konsystencję, podobną do gęstego, miękkiego karmelu. Ale najbardziej znaczącym składnikiem tego bogatego w białko batonika jest krew bydła, która zawiera ważne składniki odżywcze – przede wszystkim żelazo.
  #foodporn #niewiemjaktootagowac pokaż całość

  źródło: roscontrol.com

  •  

   @AgentGRU: Конечно! По идее они предназначались для рахитичных детей и поэтому продаются в аптеках. На самом деле они обычно лежат возле кассы вместе с аскорбинками и их дают когда нет мелочи на сдачу 10-15 рублей, или детям.

   (если с латинского H оставлять русскую X, то часто получается не потребство, например ХЕРмафродит, поэтому уж лучше Гермафродит)

   źródło: 39o.jpg

  • więcej komentarzy (11)

 •  

  #muzykarosyjska #muzyka #rosyjski #szaramyszkadlaanonka

  53. **Min Net - Wszystko będzie w porządku**

  To piosenka o nieszczęśliwej pierwszej miłości dziewczynki, która kończy się myślami samobójczymi.

  Так получилось с тобой, что ты влюбилась впервые
  Нет ты не так начала - конечно были другие.
  А ты о школьниках наверно - я не считала юнцов
  Да и действительно не стоит - мы не о том в конце концов
  Короче так получилось, что ты влюбилась безумно
  Мальчишка старше тебя - такой веселый, нежный, умный
  На дискотеки ходили, на вечеринки и в кино
  Одно беда - они твердили -дружить им долго не дано

  Все будет хорошо - ты прости и отпусти его
  Все будет хорошо - немного больно будет но…

  И ты не верила сплетням и рассуждениям подруг
  Твое невинное сердце все до краев заполнил друг
  Ты с его именем ложилась и с его именем спала
  Но вот настал тот день, когда ему себя ты отдала
  Все было так словно в сказке и млечный путь в небесах
  От страха тело дрожало, но счастье было в глазах
  Боясь, что делаешь глупость - ты знала - все решено
  Он твой, он первый, он любимый - немного больно будет но

  Он пятый день не звонил и так давно не заходил
  И на вопрос твой, что случилось - ничего не говорил
  Мир изменился в мгновение, стал совершенно другой
  Когда в любимом вашем парке
  Ты его встретила с другой.
  Ты молодец, ты удержала
  Безумный крик своей души
  Ты как приказ себе шептала
  Дыши, дыши, дыши
  Но почему, придя домой
  Набрав в ванну воды
  Зачем ответь на твоей ручке
  Эти странные следы.
  pokaż całość

  źródło: girl3.jpeg

 •  

  Językowe mirki potrzebuję waszej pomocy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  Jak powinno się czytać "Щ" ?
  Większość mówi że "ś" ale niektórzy odpowiadają "szcz"
  #rosyjski #rosja #cyrylica #jezykiobce #pytanie #kiciochpyta #pytaniedoeksperta

 •  

  #kryptowaluty #kryptotwojastara

  Ostatnio pojawilo sie sporo wpisow o Airdrop Kickex.
  Chcialbym podzielic sie swoja analiza.
  Imho jest to piramida finansowa. Nie mozna wyplacic Kickow dopoki nie da sie 5 refkow i w ciagu 6 miesiecy od uruchomienia gieldy nie zaplaci sie 5 dolarow w prowizjach transakcji. XD aha, wszystkie refki musza to zrobic, zeby mozna bylo wyplacic kicki. Inaczej hajs przepada xD pokaż całość

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: embed.jpg

  +: KRIME
 •  

  Może mi ktoś przetlumaczyc na polski? #ukraina #rosyjski #translator #pytanie #patostreamy

  źródło: IMG_20191204_094356.jpg

 •  

  #ankieta #pytanie #rosja #polska #historia #geopolityka #wykop

  49. Polacy nie bądźcie jak Azjaci.

  Today was the first time that I was censored on Wykop. Congratulations to us all. The only russian who's trying to talk some sense in your hot polish heads was banned by moderators for beign russian, I guess, and having an opinion, which, as might be expected, when we take into consideration, that I am RUSSIAN, was perfectly sane and appropriate.

  So the post was Mamy prawo do wszystkich Polek! Sowieckie gwałty nad Wisłą by some megaposter, I've wroted about them recently , @beduaz (#739 in rating, by the way he not even commented on his Znalezisko).

  The post expectedly recieved its +700.

  And 150 comments. I was the only russian in this discussion.

  Doniósł na mi jakiś szczur do administracji. I moje komentarze zaczęły być usuwane.

  Więc pytam, czy mogę je tutaj pokazać społeczeństwu albo to będzie wieczny ban?
  pokaż całość

  źródło: sud.jpg

  Co myślicie mirki:

  • 16 głosów (51.61%)
   Pozwólcie mu tu opowiedzieć swoją historię
  • 15 głosów (48.39%)
   Rosjanin powinien lepiej pomyśleć innym razem
  •  

   jesteś na polskim portalu więc nie widzę powodu z którego piszesz w języku angielskim

   @beduaz: zostałem o to poproszony przez użytkowników

   Mam namyśli chociażby Katyń
   był uświadomlenym o to przez użytkowników, że to nasz główny grzech

   ja napiszę o tym, gdy fale sprawiedliwiego gniewa opadną

   Nikt nie oczekuje żebyś tutaj kajał się.
   nikt nie wie tu, czego tak naprawdę chce od Rosji

   Sowieci
   Rosjanie nie mogą zrozumieć, do kogo tu ty się zwracasz. Częsty błąd tutaj wobec Rosjan.

   swoją okupację
   przynajmniej otrzymałeście Śląsk

   pokaż nam że i wśród Twoich rodaków
   zdecydowane zrobię to

   Polacy nie do końca rozumieją, że przez 30 lat żyją w kraju ultra-nacjonalistycznym. Pan uważa sobie za więcej umiarkowanego niż inny, ale on jest tylko więcej ostrożny. To nie jest złe, czasem wam jestem zawistny.
   pokaż całość

  •  

   Po 20 godzin 14:14. To jest remis. Więc nikt nie dostanie żadnych słodyczy.
   Spotkam się na powtórce. Witam.

   źródło: stalin.png

  • więcej komentarzy (16)

 •  

  #ksiazki #czytajzwykopem #jezykpolski

  51. Uczę się polskiego czwarty miesiąc. Wybrałem nieunikniony Sapkowski do przeczytania, jak mi doradzono. Dzięki, mimochodem.

  Przeczytałem cztery rozdziały, i myślę, że jest on mizoginistą. Sytuacja w światowej fantastice smutna. Trzeci rok z rzędu najlepszy pisarz SF (Nagroda Hugo) niektóra analfabetyczna czarnuha. I to sprawia, że szczenięta są smutne (Sad Puppies Movement). U Andrzeja w pierwszych rozdziałach jaka zła parodia na silny kobiety (pierdzący strażnicy) na ruch lewacki postępowy (kiedy czarodiejka czyta wykład na temat aborcji w sali króla). Oni symbolicznie kradą gatunek literatury fantazijną (jak i miecze wiedzminiowi).

  Czy ktoś czyta tę książki w ten sam metafikcyjny sposób jak i ja? Każda saga ku swojemu szóstemu odcinku przekształca się w samoreferencyjne komentarzy. Nie ma poczucia, że czytam jakikolwiek średniowieczną powieść. To tylko opowiadanie o współczesnych rekonstruktorach, który gra w starych nowych kostiumach w rycerze. Pisarz szczególnie to podkreśla, z zamiarem zmusza swoich bohaterów do posługiwania się nowoczesnym językiem, jak możecie zauważyć.

  Nie jestem tym podekscytowany, oraz nie jestem i tak rozczarowany. Zakładam, że nie jest to najlepsze pisanie od Sapkowskiego. Ale do celów studyjnych to zgodzić się.
  pokaż całość

  źródło: wedzmin.jpg

  +: dualbet
 •  

  #modameska #modadamska #youtube

  50. Russian Fashion Bloggers (Youtube).

  Niektórzy z #rosyjski prosili materiały językowe dać. You're welcome. Люди на улицах поясняют за шмот.

  Gosha Kartsev: https://www.youtube.com/user/goshakartsev
  Alexander Rogov: https://www.youtube.com/channel/UCefO_zFbQc6-zHOw_juG7FA
  Czuma Weczerinka: https://www.youtube.com/channel/UCf550mSY8XaiYfvNA2bumHg
  2trendy: https://www.youtube.com/channel/UCTtUy1XEljJeN3ujA85UoLw
  pokaż całość

  źródło: FBR.jpg

  Kto lepiej się ubiera Polacy czyli Rosjanie?

  • 18 głosów (46.15%)
   Polacy niż Rosjanie
  • 6 głosów (15.38%)
   polskie kobiety, ale nie polscy mężczyźni
  • 12 głosów (30.77%)
   rosyjskie kobiety, ale nie rosyjscy mężczyźni
  • 3 głosy (7.69%)
   Rosjanie niż Polacy
 •  

  Zna ktoś jakieś ciekawe rosyjskie piosenki? Może byc każda kategoria, byle tylko nie trap (╥﹏╥)
  #muzyka #pomocy #rosyjski

  +: Ohtien
 •  

  Klawiatura rosyjska jest i można po rosyjsku zacząć pisać.
  Całkiem intuicyjna, bo litery są porozstawiane tak, że dźwiękami odpowiadają naszej QWERTY (z wyjątkiem litery "В" która nie jest na miejscu naszego "W", a znajduje się na "V").
  I nie, żadnych liter nie brakuje, bo litera "Я" automatycznie zastępuje znaki wprowadzone po użyciu klawiszy "J" i "A" (czy "Й" i "А" na klawiaturze rosyjskiej). Jest to taki feature, którego w zwykłym Windowsie nie jest raczej obsługiwany, o ile mi wiadomo.

  Jeśli ktoś uważa, że taka klawiatura by się przydała, to aplikacja nazywa się Keyman Desktop a moduł/klawiatura to PhonyRus.

  #jezyki #jezykiobce #rosyjski #jezykrosyjski
  pokaż całość

  źródło: keyman_fS7Bl34VOB.png

  •  

   @Magadanka: Будьте хорошей девочкой и проголосуйте за меня здесь
   Или я не буду больше вам писать странных и неуместных сообщений (буду).

 •  

  #kosmos #historia #geopolityka

  47. Księżycowa misja. Chciałbym przeprowadzić małe badanie.
  Aby zbadać, jakie różne społeczeństwa mają opinię o amerykańską księżycową wyprawę.
  Wybierasz, z którego tagu tu jesteś i odpowiadasz, jakie jest twoje zdanie.

  źródło: lunar mission.jpg

  Wasze warianty:

  • 4 głosy (3.48%)
   ja z kosmosu, nigdy nie byli na Księżycu
  • 71 głosów (61.74%)
   ja z kosmosu, zdecydowanie byli na Księżycu
  • 2 głosy (1.74%)
   ja z historia, nigdy nie byli na Księżycu
  • 18 głosów (15.65%)
   ja z historia, zdecydowanie byli na Księżycu
  • 1 głos (0.87%)
   ja z geopolityka, nigdy nie byli na Księżycu
  • 19 głosów (16.52%)
   ja z geopolityka, zdecydowanie byli na Księżycu
 •  

  #ankieta #pytanie #wykop

  48. How should we proceed? / Jak powinniśmy postępować?

  We got on our hand a brand new "Analiza Wykopu" by @lemur_78

  It shows that the top 10 users accumulate 20% of all Znalezisk.

  What it means:

  1. Most of Znalezisk just copies of today headlines.

  2. If you answer to the author of Znaleziska you definetly trying to talk with someone who doesn't intrested in a theme.

  3. You wouldn't recieve answer.

  4. If some user finds a news on a theme that is intrested to him, want to discuss this particular news and is trying to publish Znalezisko, it is likely that his Znalezisko will be second or third on this theme.

  5. It dissuade users to make contributions to section Wykopalisko.

  6. They can start discussion in Znalezisko by to 10. But since it is often just a link to the site, with whom to do it, and wouldn't be more natural to go to the source of a news, and use their comments section.

  7. We should decide which conception, idea of Wykop is more important, primary to our community:

  a) Wykop as a convienient didgest of news from other sources

  b) Wykop as a place for personal opinions and discussions

  8. This two goals contradict when you have megaposters who just copy an internet to Wykop. And a user with one favorite theme who at last finds once a month some polish news on his obsession, tries to add it, only to discover that it was already posted twice a couple hours earlier, without any personal touch, that would've explained its importance, because of it the potentially interested news will drown and with it the potencial discussion.

  9. As The Report shows first 3-5 hours is critical for Znalezisko to find its readers. When it is left without any personal assistance, it will definetly drown. Megaposters never provides a discussion. When to Znalezisko comes one user who only can make a discussion active it is already too late.

  10. When may be news should be posted by those who at least slightly interested in a theme.

  Should we restrict posts in Wykopalisko section by one user in one day to 1-2?

  Mamy pod ręką zupełnie nowy "Analiza Wykopu" od @lemur_78

  Pokazuje, że 10 top użytkowników gromadzi 20% wszystkich Znalezisk.

  Co to znaczy:

  1. Większość Znalezisk to tylko kopie dzisiejszych nagłówków prasy.

  2. Jeśli odpowiesz autorowi Znalezisk, zdecydowanie próbujesz porozmawiać z kimś, kto nie interesuje się tematem.

  3. Nie otrzymasz odpowiedzi. To jest fizycznie niemożliwe dla jednego człowieka uczestniczyć w wiele czym 3 dyskusjach.

  4. Jeśli jakiś użytkownik znajdzie wiadomość na interesujący go temat, chce omówić tę konkretną wiadomość i próbuje opublikować Znalezisko, prawdopodobne jest, że jego Znalezisko będzie drugim lub trzecim w tym temacie.

  5. Odradza użytkownikom dokonywanie wpisów do sekcji Wykopalisko.

  6. Mogą rozpocząć dyskusję w Znalezisku od top 10. Ale ponieważ często jest to tylko link do strony, z kim tej dyskusji zrobić, i nie byłoby bardziej naturalne, aby przejść do źródła wiadomości i użyć ich Sekcji dla komentarzy.

  7. Powinniśmy zdecydować, która koncepcja, idea Wykopa jest ważniejsza, przede wszystkim dla naszej społeczności:

  a) Wykop jako wygodny przegląd wiadomości z innych źródeł

  b) Wykop jako miejsce osobistych opinii i dyskusji

  8. Te dwa cele są sprzeczne, gdy masz megaposterów, które po prostu kopiują internet do Wykopu. A użytkownik z jednym ulubionym tematem, który w końcu raz w miesiącu znajduje jakieś polskie wiadomości na temat swojej obsesji, próbuje go dodać, ale odkrywa, że został ten już opublikowany kilka godzin wcześniej, bez żadnego osobistego dodatku, objaśnienia, który by wyjaśnili go znaczenie, z tego powodu potencjalnie zainteresowane wiadomości toną, a wraz z nimi potencjalna dyskusja.

  9. Jak pokazuje "Analiz Wykopu" pierwsze 3-5 godzin ma kluczowe znaczenie dla Znalezisko, aby znaleźć swoich czytelników. Gdy zostanie pozostawiony bez osobistego asystenta, na pewno utonie. Megaposterzy nigdy nie zapewniają dyskusji. Kiedy do Znaleziska przychodzi jeden użytkownik, który może aktywować dyskusję, jest już za późno.

  10. Może być Wykopaliski powinny być publikowane przez tych, którzy przynajmniej trochę zainteresowani tematem.

  Czy powinniśmy ograniczyć posty w sekcji Wykopalisko przez jednego użytkownika w ciągu jednego dnia do 1-2?
  pokaż całość

  źródło: Bunt!.jpg

  Twoje warianty:

  • 3 głosy (50.00%)
   Tak / Yes
  • 3 głosy (50.00%)
   No / Nie
 •  

  #nofapchallenge #geopolityka #pytanie #glupiewykopowezabawy #humor
  46. Wśród tych tagów, które obserwujesz na Wykopie, co jest twoim najbardziej nieoczekiwanym połączeniem?

  źródło: 15751450783820.jpg

 •  

  #jezykpolski #rosyjski #naukajezykow #jezykiobce #ksiazki #czytajzwykopem

  39. On 1 of september without any previous knowledge I've started to learn polish.

  1) First month I was perusing any available textbooks, dictionaries, companions and courses.
  I studied how to read polish letters and how to pronounce your words.
  I've also learned some kind of 1000 most popular words, or whatever.

  2) After being bored for a month with essentials. I've dedicated this month to listening.
  I've spended slightly over 100 hours and finished 5 titles of audiobooks.
  It was a random choice mostly due to availability, but if you curious: Marta Krajewska Idź i czekaj mrozów, Henryk Sienkiewicz Pan Wołodyjowski, Joanna Chmielewska Wszystko czerwone, Andrzej Pilipjuk Kuzynki, Norman Davies Serce Europy.

  3) Since I haven't met a serious obstacles during first two months. I've decided that I'm ready to use my newly aquired knowledge.
  Following a short search I've registred on Wykop and begun to socialize. It went down not so well, as you all aware (it is another story, and won't be touched here).

  Parallel I find a solace in polish youtube, I've seen hundreds and hundreds of videos, not being picky, and viewing all that the service recommends.
  As of late my favorite channels with nor particular order (if you again curious) are: Alina Rose ; Nałogowe Czytaczki {Dagmara's hot} ; Tomasz Strzelczyk ; lectures with Tomasz Miller ; and the best for learning polish Polski z Anią .

  A special delight of mine is a polish ASMR, my guilty pleasure once a week (this genre never did it for me before, in my native russian it sounds to me like some slutty talk, in english its scripts are too stupid and alien, so surprisingly it turns out for a russian ear the polish ASMR has the best ballance of being not too strange in sounds and not too obvious in content simultaneously, by the way you may try russian ASMR may be it will have the same mesmerizing effect on you) so my selection in this category in an order of likeability this time will be: 1. Szepcząca w Sieci 2-3. Aga Vibes and Polish Gleam 4. K8ee {she's kind of sad lately}.

  4) For the coming fourth month my plan is to print and read two books in polish of some 300 pages each. But I have no idea about polish writings at all. I repeat a blank slate, tabula rasa. And you're guessing right, I am going to ask you for your suggestions.

  So the question is: Which book you would advice me to read in the next month, meaning it to be at least slightly intresting, and not too heavy on a slang or elaborate word play.

  Needless to say that as a russian with a three months exspirience in polish, I am confident enough that I'll be able to read pretty much anything, but still, please be reasonable in your recomendations. Thanks.
  pokaż całość

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: evanottypjs.jpg

 •  

  Nigdy w życiu nie przeczytałem żadnej książki, i podejrzewam że jest to spowodowane spierdolonym systemem edukacji który zmuszał mnie do czytania książek ze względu na nadchodzący test / sprawdzian, i ten system edukacji spowodował moją niechęć w tej kwestii.

  Czy bylibyście uprzejmi zaproponować mi jedną pozycje, obojętnie jaką, może być nowela, która będzie w stanie mnie zachęcić do rozpoczęcia przygód związanych z czytaniem?

  #ksiazki #czytajzwykopem #czytanie
  pokaż całość

 •  

  #czytajzwykopem #ksiazki #literatura
  Jedna z tych książek, do których mogę wracać bez końca zarówno ze względu na kształt artystyczny, jak i pogłębioną psychologię zbrodni. Nieczęsto spotyka się tak ogromną eskalację emocji, które czynią bohatera wiecznie... opętanym?
  Z mojego punktu jest to dzieło kompletne, któremu niczego nie brakuje. Dostojewski jest mistrzem słowa i wyrażania za jego pomocą najgłębszych stanów psychozy. pokaż całość

  źródło: image.jpg

  •  

   do końca życia nie ma spokoju

   @haes82: myślę, że powinieneś zacząć od drobiazgów
   spróbuj ukraść jabłko w biedronce

  •  

   @przypadkiem:

   przeczytałam Dostojewskiego będąc jeszcze młodszą

   @Magadanka:

   Przeczytana 3 razy

   Jestem Russkij nigdy nie czytałem Dostojewskiego.

   Pani polecam Aksakow rodziny Chronicle (Semeinaya khronika) Siergiej Aksakow Sergey Aksakov

   Свет клином на этом Достоевском сошёлся что-ли, пичкают им школьников. Для молодых девушек советую Сергея Аксакова "Семейная Хроника", всё не так мрачно и никаких топоров.
   pokaż całość

   źródło: cierkow pokrowa.jpg

  • więcej komentarzy (31)

 •  

  Czytam książkę "przestrzen objawienia "i taka.mysl mi wpadła do głowy , że ciekawe byłoby gdyby okazało się że gwiazdy to organizmy w jakimś super zaawansowanym stopniu rozwoju , ciekawa koncepcja #ksiazki #przemyslenia

 •  

  #ksiazki #stalker #zona Jaką książkę z uniwersum zony uważacie za najlepszą pod względem klimatu?

  •  

   @NajlepszyStalkerWZonie: Глуховский пишет сразу на экспорт под заграничного читателя, страно, что что-то не перевели. Вообще постапокалипсис это американский жанр. В России в секторе трешевой мусорной фантастики на масс-маркет больше распространён жанр попаданцев (человек из нашего времени попадает в прошлое). Вообщем Глуховского не читал, но осуждаю.

   źródło: 2ch.hk

  • więcej komentarzy (2)

 •  

  Nie lubię czytać książek, dlatego że jesyem uzalezniony od telefonu i w moim mozgu myślę że każda minuta bez telefonu jest strata czasu
  #gorzkiezale #ksiazki #czytajzwykopem #telefony #uzaleznienie

 •  

  To nie były incydenty, ale proceder, który - niemal na masową skalę - trwał przez lata. Na terenie byłych obozów zagłady w Sobiborze i Bełżcu, w mogiłach setek tysięcy ofiar mieszkańcy pobliskich wsi – mężczyźni, kobiety i dzieci - prowadzili wykopki w poszukiwaniu „żydowskiego złota”.
  "Płuczki" Pawła Reszki to solidna, reporterska robota, efekt mozolnej pracy wspartej niewątpliwym talentem.
  Pozostając w upiornej retoryce: kompozycja tej książki to wynik cierpliwego - nomen omen - przesiewania przez Autora informacji zbieranych w terenie, w rozmowach ze świadkami, w egzegezie dokumentów (zalecam wnikliwą, równoległą lekturę przypisów).
  Zamysł i układ rozdziałów odkrywa - niczym w wykopywanym dole - kolejne pokłady i warstwy tematu, by "dokopać się" wreszcie do inferalnego jądra ciemności.

  Czytelników tej ksiażki można by podzielić na dwie grupy:
  tych, którzy nie słyszeli dotąd o zjawisku poholocaustowego Klondike oraz tych, którzy z tematem zetknęli się już wcześciej.
  Sądzę jednak, iż obie grupy będą jednako porażone tym materiałem.
  Pierwsza z powodów oczywistych.
  Druga - w zetknięciu z faktem, że ów proceder odbywał się na aż tak olbrzymią skalę i trwał, z różnym natężeniem, aż kilka dekad.

  zaskoczyła mnie skala tego zjawiska –nie jednostki ludzkie, tylko całe wsie ryły w zbiorowych mogiłach w poszukiwaniu żydowskiego złota i pieniędzy. Zaskoczyła mnie jego długotrwałość – bo plądrowania miały miejsce aż do połowy lat 80-tych, gdzie już wprawdzie nie całe wsie przekopywały groby, ale grupy, i to dojeżdżające z innych województw, nie analfabeci, a osoby wykształcone. Bieda ich do tego nie zmuszała.
  W Bełżcu Niemcy zamordowali między wiosną 1942 a jesienią 1943 roku ok. 434 tys. Żydów, inne narodowości były tam sporadyczne. Podobnie w Sobiborze – ok. 250 tys. Ich ciała zakopywano w masowych grobach, a później, gdy zabrakło miejsca dla kolejnych ofiar – palono. Bełżec przeżyły tylko dwie osoby. Autor w wieku 14 lat na urlopie z rodzicami dowiedział się, że w Bełżcu zginęła cała jego rodzina. Pierwsza część książki – wywiady ze świadkami i uczestnikami tych bezczeszczeń grobów znakomicie oddaje zezwierzęconą mentalność tych ludzi (odrąbywanie głowy łopatą, żeby ją wynieść z grobu i wyłamać złote zęby.) Tam nawet profesor historii współczesnej usprawiedliwia te zachowania eufemizmami. Bierność duchownych, nie potępiających tego procederu, bierność władzy, w pierwszych latach po wojnie rzeczywiście zajętej ogarnianiem powojennego chaosu i walką z bandami UPA, ale w latach 70-tych i później to już chyba nie? Brak właściwego zabezpieczenia terenu grobów ze strony władz.
  https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4904613/pluczki-poszukiwacze-zydowskiego-zlota
  #ciekawostkihistoryczne #ksiazki #neuropa #katolicyzm #historia #zydzi #polska #reportaz
  pokaż całość

  źródło: s.lubimyczytac.pl

  •  

   solidna, reporterska robota

   mężczyźni, kobiety i dzieci - prowadzili wykopki w poszukiwaniu „żydowskiego złota”

   @robert5502: What it is that is solid here. Some journalist from the capital and with an education shits on heads of poor people wrom country side that they are poor and uneducated and know nothing better than to dig places of executions.

   Dziennikarz ze stołeczniego miasta grozi palcem ludzi ze wsi że oni ze wsi. O to mozolna praca. Każdy musi walczyć z równym mu.
   pokaż całość

   źródło: kakanium1.png

 •  

  #muzykarosyjska #muzyka #rosyjski #szaramyszkadlaanonka

  45. **Multfilmy - Czużyje Zwiezdy**

  na zdjęcie lider zespołu: Egor Timofeev

  МультFильмы - Чужие звёзды

  В незнакомой мне стране
  Я на радиоволне
  Если твой услышу голос
  То на самый дальний полюс
  Тут же прилечу я к тебе
  Сядем мы на шапку земли
  И закурим трубку любви
  В гости в юрту к чукчам влезем
  Попоем их странных песен
  Вместе с ними встретим рассвет

  Чужие звезды светят нам
  Но мне сейчас на звезды наплевать
  В твоих глазах тают вековые толщи льда
  И на ресницах мне не снится
  Застыла красота... застыла красота

  В незнакомой мне стране я на радиоволне
  Если твой услышу голос
  То на самый дальний полюс
  Тут же прилечу я к тебе
  Если мне с далекой звезды
  Весть придет о том что там ты
  На крыле волшебной птицы
  Что к чужому солнцу мчится
  Полечу в другие миры

  wszystki inni lepie piosenki zespołu będą w komentarzach
  pokaż całość

  źródło: egor_timofeev.jpg

Osiągnięcia (3)