ja nie chce wpływać i należeć, i tak beze mnie o mnie gra jednego mi nikt nie odbierze ja jestem ja ja ja