Chuligan wolności, kosmopolak, libertarianin, czyli przeciwieństwo pissowca - mentalnego niewolnika, tępego nacjonalisty i socjalisty nienawidzącego wolności. Rzadko odpisuję na privy.

Osiągnięcia (6)