Znamy się mało...Więc może ja bym powiedział parę słów o sobie, najpierw. Urodziłem się...Urodziłem się w Małkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy w połowie lipca...właściwie w drugiej połowie lipca właściwie...Yy...Dokładnie 17 lipca. Yy...No...to tyle może o sobie na początek... Czy są jakieś pytania?