Programista: PWR ➜ Opera Software (C/C++/JAVA) ➜ SpisTresci.pl (własny startup, fail) ➜ STXnext (Python + JS) ➜ Userfeeds (fullstack, blockchain) ➜ własna działalność