•  

  Czy Polacy to kolonialiści?

  TL;DR:

  pokaż spoiler Tak.


  Nic w tym roku nie wywołało mocniejszego bólu pewnej części ciała wśród jedynej słusznej części wykopu (nie licząc może Grety) od Nobla dla Tokarczuk i jej wypowiedzi w kierunku narodu wybranego. Ciężko stwierdzić co boli bardziej – to, że jest otwartą liberałką, że ma ukraińsko brzmiące nazwisko, czy to, że wypomniała Polakom antysemityzm i kolonializm.

  O ile ten pierwszy udowodnić nie trudno (wystarczy przejrzeć główną wykopu), o tyle kolonializm to bardziej złożona kwestia. Jak to, hurr durr, Polska nie miała kolonii! Polakożerczyni! W znaczeniu zachodnim nie miała. Nie oznacza to jednak, że Polski kolonializm nie istniał.

  Dużo mówi się o tym, że biedna Polska w XVIIIw. Padła ofiarą ościennych imperialistów i w efekcie zniknęłą z mapy. Biedna, niczemu niewinna Polska, upodlona i gnębiona, potraktowana jak państwo drugiej kategorii. Mało zaś mówi się o tym, że niewiele wcześniej Polacy to samo zrobili ludności na wschód od Buga. Polski imperializm XVI i XVII wieków wyczerpuje wszelkie znamiona kolonializmu i jest tożsamy z tym, co wyprawiały Anglia czy Francja za oceanem i w Afryce, zachowując oczywiście skalę.

  Nawet polscy pisarze polityczni w XVI i XVII wieku używali terminu „kolonie” w stosunku do ziem zaanektowanych przez Koronę na wschodzie. Robi tak, chociażby Paweł Palczowski w broszurze Polska niżna albo osada Polska (Polska niżna to określenie Ukrainy). W traktatach polskich pisarzy z tego okresu odnajdziemy wiele elementów myśli kolonialnej.

  Jedną z nich było terra nullius – rozważania dotyczące korzyści materialnych i militarnych, jakich kolonie dostarczają Polsce. Ukraina istniała, by dostarczać korzyści Polsce, nie była uznawana za region Polski. Taka retoryka była powszechna w tamtym okresie.

  Mit szczególnie szkodliwy i często używany jako argument (błędny) do dziś, również na wykopie to mit mission civilisatrice – rozważania na temat wyższości kulturowej Polaków nad mieszkańcami Ukrainy. Jest on jednym z najdobitniejszych dowodów na polski kolonializm. Polacy stawiają się chętnie jako cywilizację wyższą od kolonii, przedstawiają się jako ci, którzy budują zamki i rezydencje. W rzeczywistości te majątki to byty analogiczne do występujących w koloniach Hiszpańskich czy Angielskich olbrzymich posiadłości ziemskich, których dochód pochodził głównie z wyzyskiwania okolicznej ludności. Mieszkańcy kolonii zostali „ucywilizowani” przez Polskiego pana przez budowę zamku, w którym stacjonowało polskie wojsko, posiadłości polskiego magnata i kościoła, do którego wstęp mieli tylko polscy katolicy. Jakie korzyści czerpali Ukraińcy ze „zdobyczy cywilizacji” przywiezionych z zachodu? Mniej więcej takie same co murzyni w Afryce z linii kolejowych, którymi dostarczano kauczuk do okolicznych szlaków wodnych.

  Do tego dochodzi napływ obywateli Polski na tereny skolonizowane. Na terenie Ukrainy dochodzi do kilkukrotnego wzrostu ilości etnicznych Polaków, w bardzo krótkich przedziałach czasowych. Spotyka się to oczywiście z dużym sprzeciwem okolicznej ludności i w połączeniu z wyżej wymienionymi problemami prowadzi do licznych powstań i rozruchów. Nie podoba się to zarówno miejscowym chłopom, wywłaszczanym i masowo zmuszanym do jeszcze bardziej radykalnej i bandyckiej pańszczyzny, jak i Kozakom. Ci drudzy czują się upokorzeni przez Polaków, którzy z pogardą traktują Ukraińską szlachtę.

  Ogólnie panowanie Polaków na Ukrainie dla większości społeczeństwa wiązało się z degradacją – społeczną, materialną i symboliczną. Pod płaszczykiem niesienia cywilizacji Polacy dokonali brutalnej aneksji i kolonizacji terenów dzisiejszej Ukrainy. Uwagę zwraca też termin używany do określania miejscowych – czerń. Nie muszę chyba mówić, z jakim określeniem używanym przez innych kolonizatorów może się to określenie kojarzyć.

  Wpis mocno oparty o fragmenty książki Jana Sowy „Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości”.

  #gruparatowaniapoziomu #bekazprawakow #neuropa #4konserwy #polska #ukraina #historia
  pokaż całość

  źródło: gfx.wiadomosci.radiozet.pl

  •  

   @Kozajsza:
   Sory, ale twój wpis nie przedstawia żadnego dowodu na istnienie polskiego kolonializmu. Nie twierdzę, że go nie było, stwierdzam jedynie, że twój wpis niczego nie dowodzi, nic nie wnosi. Zero konkretów, jedynie ogólne, niczym nie poparte stwierdzenia autora.

   Nawet polscy pisarze polityczni w XVI i XVII wieku używali terminu „kolonie” w stosunku do ziem zaanektowanych przez Koronę na wschodzie
   Potrzebne źródło. Jakieś cytaty?

   W traktatach polskich pisarzy z tego okresu odnajdziemy wiele elementów myśli kolonialnej.
   Co konkretnie? Jakieś cytaty, źródła?

   Jedną z nich było terra nullius – rozważania dotyczące korzyści materialnych i militarnych, jakich kolonie dostarczają Polsce. Ukraina istniała, by dostarczać korzyści Polsce, nie była uznawana za region Polski. Taka retoryka była powszechna w tamtym okresie.
   Z rozważań jakie korzyści przynoszą jakieś tereny nie wynika automatycznie, że te tereny odnoszą straty. Można np. rozważać jakie korzyści daje Teksas Stanom Zjednoczonym i jednocześnie jakie korzyści odnosi Teksas z bycia częścią USA.
   Więc pytanie czy w tym tekście jest coś o stratach jakie te tereny ostatecznie poniosły, a nie o zyskach jakie Korona odnosiła.

   We fragmencie o braku wyższości kulturowej również nie ma żadnego argumentu świadczącego o tym, że tej wyższości nie było. A wręcz przeciwnie, są sugestie, że jednak tak było bo budowaliśmy zamki i jesteśmy porównywani do kolonizatorów Afryki, którzy byli cywilizacyjnie wyżej od mieszkańców Afryki.

   czerń. Nie muszę chyba mówić, z jakim określeniem używanym przez innych kolonizatorów może się to określenie kojarzyć.

   To z czym Ci się to określenie kojarzy nie ma żadnego znaczenia.

   Jeszcze raz powtórzę, że nie twierdzę, że nie masz racji a jedynie, że twój wpis niczego nie dowodzi (nie ma w nim żadnego dowodu). Więc jeżeli tym wpisem chciałeś udowodnić, że Tokarczuk ma rację i rozwiać wątpliwości to niestety nie udało Ci się.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (56)

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika nom_de_guerre

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (3)