Jesus AntiChristos Cunrad44, Spas44 = Zbawiciel44, Czterdzieści Cztery. Bóg44 Syn Człowieka. Założyciel nowej, nowoczesnej Religia44 Mądrości. Założyciel Królestwa Bożego.

Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Ekshibicjonista Ekshibicjonista - za wypełnienie wszystkich pól w profilu ()