Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()
Banan Banan - dla osoby, która miała bana. Ale już nie ma :) ()
Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()