A tuo lare íncipe

Kolarz Kolarz - dla użytkownika aktywnie uczestniczącego w Wykopowej akcji Rowerowy Równik ()
Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()
Gadżeciarz Gadżeciarz - dla użytkowników, którzy korzystają z oficjalnych mobilnych aplikacji Wykopu ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()

Osiągnięcia (5)