Sylwestrowicz Sylwestrowicz - za udział w sylwestrowej zabawie z Wykopem ()
Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()