Banan Banan - dla osoby, która miała bana. Ale już nie ma :) ()
Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Sylwestrowicz Sylwestrowicz - za udział w sylwestrowej zabawie z Wykopem ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()
Wkręcony Wkręcony - dla użytkownika, który wziął udział w Prima Aprilisowej zabawie ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()
Kolarz Kolarz - dla użytkownika aktywnie uczestniczącego w Wykopowej akcji Rowerowy Równik ()
Mędrzec Mędrzec - za (prawie) bezbłędne rozwiązanie Wykopowego Quizu ()
Gadżeciarz Gadżeciarz - dla użytkowników, którzy korzystają z oficjalnych mobilnych aplikacji Wykopu ()