Witam :)

Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Pocztowiec Pocztowiec - dla użytkownika, który wziął udział w WykoPoczcie ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()
Gadżeciarz Gadżeciarz - dla użytkowników, którzy korzystają z oficjalnych mobilnych aplikacji Wykopu ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()
Kadet Kadet - za ukończenie szkolenia podstawowego ()
Ekshibicjonista Ekshibicjonista - za wypełnienie wszystkich pól w profilu ()

Osiągnięcia (7)