Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()