Piszę tylko mądre rzeczy a jeśli zauważyłeś że nie, to debilowi i tak nie wytłumaczysz.

Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()

Osiągnięcia (2)