retro retard

Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Kałasznikow Kałasznikow - za dodanie trzech kolejnych znalezisk, które trafiły na stronę główną w ciągu jednego tygodnia ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()

Osiągnięcia (3)