Raz Dwa Freddy już cię ma Trzy Cztery Zaraz w drzwi uderzy Pięć Sześć Krzyż za sobą nieś Siedem Osiem Myśl o swoim losie Dziewięć Dziesięć Nie dla ciebie sen

Gadżeciarz Gadżeciarz - dla użytkowników, którzy korzystają z oficjalnych mobilnych aplikacji Wykopu ()
Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()

Osiągnięcia (4)