Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()
Kolarz Kolarz - dla użytkownika aktywnie uczestniczącego w Wykopowej akcji Rowerowy Równik ()
Biegacz Biegacz - za udział w wykopowej sztafecie pod nazwą "Biegaj z Wykopem" ()
Gadżeciarz Gadżeciarz - dla użytkowników, którzy korzystają z oficjalnych mobilnych aplikacji Wykopu ()