Lubie króliczki małe i duże.

Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()

Osiągnięcia (1)