Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()